Δημοσθένης ( Ερωτήσεις 11-16 )

2013-03-20 12:55

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΥΠΕΡ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
§§ 11-16


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να αξιολογήσετε το πρώτο (§ 11-12) και το δεύτερο επιχείρημα του Δημοσθένη (§ 13).

2. Ο ρήτορας πώς αυτοπροστατεύεται, ώστε να μην κατηγορηθεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ροδίων;

3. «. η απερισκεψία γίνεται για τον λαό αιτία πολλών συµφορών» (πολλῶν κακῶν ἡ ἄνοι. (= ἄνοια) αἰτία τοῖς πολλοῖς γίγνεται, § 16):
α) Σε ποιους αποδίδει απερισκεψία ο Δηµοσθένης στο συγκεκριµένο κείµενο; 
β) Θεωρείτε τις απόψεις που εκφράζει µε τη φράση αυτή, ως απόψεις γενικού κύρους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

4. α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της σωστής απάντησης:
Ο Δηµοσθένης συµβουλεύει τους Αθηναίους να σώσουν τους Ροδίους (§ 16) επειδή:
α) οι Ρόδιοι βοήθησαν τους Αθηναίους στον πρόσφατο πόλεµο.
β) οι Ρόδιοι έδιωξαν τις στρατιωτικές φρουρές της Αρτεµισίας από τις ακροπόλεις τους.
γ) η Ρόδος έχει τώρα δηµοκρατικό πολίτευµα.
δ) οι Αθηναίοι είχαν στο παρελθόν ανάλογη ατυχία µε αυτή των Ροδίων.
β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.