Δημοσθένης ( Ερωτήσεις 5-10 )

2013-03-20 12:54

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΥΠΕΡ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
§§ 5-10


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια νοµίζει ο Δηµοσθένης ότι πρέπει να είναι η στάση των Αθηναίων απέναντι στο βασιλιά και σε ποια επιχειρήµατα στηρίζει την άποψή του; (§ 8).


2. Ποια είναι τα επιχειρήµατα του Δηµοσθένη στις §§ 5-8;


3. Σε ποιο επιχείρηµα στηρίζει τη γνώµη του ο Δηµοσθένης ότι δεν προτείνει κάτι καινούργιο ή ασυνήθιστο, διατυπώνοντας την πρότασή του για βοήθεια προς τους Ροδίους (§ 9);


4. Πώς κρίνετε τον Δηµοσθένη για τη διαίρεση των πολέµων στις δυο κατηγορίες που κάνει στην § 10 και τη στάση που υιοθετεί απέναντι στην καθεµιά από αυτές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας