Ισοκράτης (Ερωτήσεις 1-2 )

2013-03-20 13:15

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
§§ 1 – 2


1. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα;

2. Με ποιον τρόπο στις δύο πρώτες παραγράφους του προοιμίου καταφέρνει ο ρήτορας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε;

3. Να εντοπίσετε αν πραγματώνονται οι σκοποί του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου ήδη από τις πρώτες δύο παραγράφους του προοιμίου του «Περὶ Εἰρήνης» λόγου; (για τους σκοπούς του προοιμίου βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 18).

Λεξιλογικές . Σηµασιολογικές ασκήσεις
4. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων παίρνοντας το κατάλληλο ρήµα από το πλαίσιο:
αποτελώ συντελώ διατελώ εκτελώ επιτελώ

• Το ήθος του ............. παράδειγµα προς µίµηση.
• ............. µετά τιµής.
• Ο υπάλληλος ............. τα καθήκοντά του µε ευσυνειδησία.
• Το έργο που ............ είναι άξιο θαυµασµού.
• Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες ............. στην αναβολή του ταξιδιού.

5. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη από το πλαίσιο. Μια λέξη θα χρησιµοποιηθεί δύο φορές.

κατάταξη µετάταξη σύνταξη ένταξη απόταξη διάταξη επίταξη υπόταξη

• Η ............. του ατόµου στην κοινωνία.
• Πριν από την ............. στο στρατό είχε τελειώσει το Πανεπιστήµιο.
• Η ............. του νόµου για το συγκεκριµένο θέµα είναι σαφής.
• Το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προβλέπει υποχρεωτική ............. των υπαλλήλων.
• Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν η ............ από το στρατιωτικό σώµα.
• Η ............ των τµηµάτων έγινε στην πλατεία και η παρέλαση πραγµατοποιήθηκε απρόσκοπτα.
• Η ............. είναι συντακτικός όρος.
• Για την κάλυψη των αναγκών του πολέµου έγινε ............. όλων των µεταφορικών µέσων.
• Παίρνει τόσο µικρή ............. που δεν του επιτρέπει να ζήσει ανθρώπινα.

6. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα παράγωγά τους στη στήλη Β.

Α

1. φηµί 2. τάττ(σσ)ω 3. δέδοικα ή δέδια 4. βουλεύω
Β
τάγµα αδεής φάση βουλευτής ταγός δειλός φήµη τακτός βούλευµα φωνή τακτικός βουλευτήριο δεισιδαιµονία


7. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των λέξεων:
πλείονες ................σωτηρία ................κτῶµαι ................πόρρω ................ σύµµαχος ................θαρρῶ ................

8. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:
βούλοµαι ................ βουλεύω ................ οἴοµαι - οἶµαι ................ προσήκει ................ δέδοικα - δέδια ................