Αρχείο άρθρων

Πρωταγόρας ( Σχόλια - Ενότητα 1 )

2013-03-20 13:35
  Ερμηνευτικά σχόλια ενότητας 1 Το θέμα που τίθεται είναι: ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο διδασκαλίας του Πρωταγόρα. Στη θέση του σοφιστή ότι διδάσκει την πολιτική αρετή, ο Σωκράτης αντιτείνει ότι αυτή δεν μπορεί να διδαχτεί. Τα επιχειρήματά του είναι: α) Οι Αθηναίοι είναι σοφοί...

Πρωταγόρας ( Γενικά Σχόλια )

2013-03-20 13:34
  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11Η  Θέμα του διαλόγου στην ‘‘ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Για να διερευνηθεί αυτό το περίπλοκο θέμα, ο Σωκράτης πρότεινε να το εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πόλης – κράτους. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε μια θεωρητική...

Πρωταγόρας ( Εισαγωγή 34 - 42 )

2013-03-20 13:32
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις εισαγωγής (σς 34-42) Δ2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1. O σωκρατικός έλεγχος. 2. Η θετική αμφισβήτηση των πραγμάτων από τον Σωκράτη. 3. Περιγράψτε την σωκρατική διαλεκτική. Πού αυτή οδηγεί; Πώς επιτυγχάνεται; 4. Η ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης από τον Σωκράτη: ποια...

Πρωταγόρας ( Γενικές Ερωτήσεις )

2013-03-20 13:30
  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ 1. Να εντοπίσετε τις δύο αντιρρήσεις του Σωκράτη προς τον σοφιστή Πρωταγόρα σχετικά με το διδακτόν της αρετής. Τι ακριβώς επιχειρεί ο Σωκράτης να υποστηρίξει στη συγκεκριμένη ενότητα; (1η) 2. Να συγκρίνετε τις ικανότητες που προσφέρει ο Επιμηθέας στα άλογα ζώα. Με...

Πρωταγόρας ( Ερωτήσεις Εισαγωγής )

2013-03-20 13:26
  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (σς 49-52, 56-57) 1. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει ο αφηγημένος διάλογος Πρωταγόρας; 2. Πώς βρέθηκε ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία; Διαφαίνεται ήδη από τον πρόλογο του διαλόγου το ουσιαστικό του θέμα; 3....

Ισοκράτης ( Διαγώνισμα II )

2013-03-20 13:19
  Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 14 – 16) Ἐγώ δ’ οἶδα μέν ὃτι πρόσαντές ἐστίν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις, καί ὃτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλήν ἐνθάδε τοῖς ἀφρονεστάτοις καί μηδέν ὑμῶν φροντίζουσιν, ἐν δέ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδιδασκάλοις, ὃ καί πάντων ἐστί...

Ισοκράτης ( Διαγώνισμα I )

2013-03-20 13:18
  Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 – 21 1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Φημί … συμφερούσας». (Ìï íÜ äåò 10) 2. Τι προτείνει ο Ισοκράτης και με ποιο σκεπτικό στην παράγραφο 16; Είχε πάντα τις ίδιες απόψεις; (Ìï íÜ äåò 15) 3. Να παρουσιάσετε τα θετικά αποτελέσματα της ειρήνης...

Ισοκράτης ( Ερωτήσεις 14-16 )

2013-03-20 13:17
  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ §§ 14 – 16 §§ 14-15 1. Ποιο δηµοκρατικό δικαίωµα υπαινίσσεται ο Ισοκράτης στην §14 ότι έχει καταπατηθεί και δεν εκφράζονται ελεύθερα, όπως στο παρελθόν, οι ιδέες των πολιτών της Αθήνας; Να επιλέξετε από τα επόµενα και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: α)...

Ισοκράτης (Ερωτήσεις 1-2 )

2013-03-20 13:15
  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ §§ 1 – 2 1. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα; 2. Με ποιον τρόπο στις δύο πρώτες παραγράφους του προοιμίου καταφέρνει ο ρήτορας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε; 3. Να...

Ισοκράτης ( Μετάφραση - Σχόλια - Ερωτήσεις )

2013-03-20 13:13
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ενότητα Α΄ (§§ 1 - 2): Προοίμιο § 1 Όλοι γενικά όσοι ανέρχονται σ’ αυτό εδώ το βήμα συνηθίζουν να λένε ότι τα πιο σημαντικά και τα πιο αξιοπρόσεκτα (ζητήματα) για την πόλη είναι εκείνα, για τα οποία οι ίδιοι πρόκειται να δώσουν συμβουλές• αλλά όμως, αν ταίριαζε να κάνει...
Προϊόντα: 1 - 10 από 42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>