Blog

Πρωταγόρας ( Σχόλια - Ενότητα 1 )

2013-03-20 13:35

 

Ερμηνευτικά σχόλια ενότητας 1
Το θέμα που τίθεται είναι: ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο διδασκαλίας του
Πρωταγόρα. Στη θέση του σοφιστή ότι διδάσκει την πολιτική αρετή, ο Σωκράτης
αντιτείνει ότι αυτή δεν μπορεί να διδαχτεί. Τα επιχειρήματά του είναι:
α) Οι Αθηναίοι είναι σοφοί > Για ειδικά ζητήματα εμπιστεύονται μόνο τους
ειδικούς > όμως για πολιτικά ζητήματα ζητούν τη γνώμη κάθε πολίτη >
επομένως δεν θεωρούν ότι απαιτείται προγενέστερη ειδική γνώση για τέτοια
ζητήματα > άρα δεν τίθεται θέμα ιδιαίτερης διδασκαλίας για θέματα πολιτικής
β) Οι σοφοί και άριστοι Αθηναίοι πολίτες αδυνατούν να μεταβιβάσουν την αρετή
τους στα ίδια τους τα παιδιά και σε άλλους > επομένως η πολιτική αρετή δεν
διδάσκεται.
Τα επιχειρήματα αυτά αντλούνται από την καθημερινή εμπειρία. Αντέχουν στη
λογική, αν και είναι κάπως υπεραπλουστευμένα: Ο Σωκράτης π.χ. επικαλείται τη
θέση των πολλών, αν και ο ίδιος δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα τη στάση του συχνά
ανεύθυνου πλήθους. Επίσης, η άποψη ότι οι άριστοι πολίτες αδυνατούν να
διδάξουν οτιδήποτε στους επιγόνους τους είναι συζητήσιμη και σχετική. Το ίδιο
το δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργούσε παιδευτικά για τους πολίτες, ενώ ο
Περικλής ονομάζει την Αθήνα «Ἑλλάδος παίδευσιν» (βλ. Επιτάφιο του Περικλή).
Φαίνεται ότι ο Σωκράτης ενδιαφέρεται κυρίως να προκαλέσει τον αντίπαλό του,
ώστε να εκθέσει εκείνος τις απόψεις του και να έχει στη συνέχεια ο ίδιος την
ευκαιρία να τις ανασκευάσει. Η μέθοδος του Σωκράτης είναι επαγωγική: Ξεκινά
από επιμέρους εμπειρικές διαπιστώσεις, για να οδηγηθεί σε ένα γενικό
συμπέρασμα (ότι η αρετή δεν είναι διδακτή). Η συνέχεια του διαλόγου δείχνει ότι
και ο ίδιος ο Σωκράτης δεν πίστευε στο μη διδακτό της αρετής. Επιδιώκει όμως
τεχνηέντως να οδηγήσει τον Πρωταγόρα στη διαδικασία απόδειξης της θέσης
του πεπεισμένος ότι εκείνος θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Τότε θα έχει ο ίδιος ο
Σωκράτης την ευκαιρία να το κάνει με διαλεκτικό τρόπο, αποδομώντας έτσι τη
σοφιστική ηθική ρητορική.
Ερωτήσεις
1. Να σχολιάσετε τη στάση των Αθηναίων να απωθούν τους μη ειδικούς
που θέλουν να εκφέρουν άποψη για ειδικά ζητήματα, αλλά να δίνουν το
λόγο σε όλους τους πολίτες, όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής
πολιτικής.
2. Με ποια επιχειρήματα υποστηρίζει τη θέση του ο Σωκράτης; Να τα
αξιολογήσετε.

Πρωταγόρας ( Γενικά Σχόλια )

2013-03-20 13:34

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11Η 
Θέμα του διαλόγου στην ‘‘ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Για να διερευνηθεί αυτό το περίπλοκο θέμα, ο Σωκράτης πρότεινε να το εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πόλης – κράτους. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε μια θεωρητική κατασκευή μιας πόλης από την αρχή, από το πρωτόγονο στάδιο έως την πλήρη ανάπτυξή της. Η συζήτηση στρέφεται σ’ αυτό το σημείο στους αληθινούς φιλοσόφους ως σωτήρες της πολιτείας και στην εκπαίδευσή τους που πρέπει να κατατείνει στην ιδέα του αγαθού. Έχει προηγηθεί η τετραμερής διαίρεση όλων των ορατών και νοητών αντικειμένων: το πρώτο τμήμα παριστάνει τις εικόνες και τα κάθε λογής ομοιώματα· το δεύτερο τμήμα τα αντικείμενα του ορατού κόσμου· το τρίτο τα διανοητικά αντικείμενα της μαθημα-τικής επιστήμης· το τέταρτο όσα αποτελούν το θέμα της διαλεκτικής (φιλοσοφίας). Σε αυτά αντιστοι-χούν οι τέσσερις ενέργειες της ψυχής: εικασία – πίστη – διάνοια – νόηση.
 
Στο εξής ο Σωκράτης θα παρουσιάσει με την περίφημη εικόνα – αλληγορία του σπηλαίου τη θέση του ανθρώπου απέναντι στην αληθινή πραγματικότητα, τον κόσμο των Ιδεών και το αγαθό.
 
Ο Σωκράτης καλεί το Γλαύκωνα να παρομοιάσει τον κόσμο μ’ένα μισοσκότεινο χώρο σαν σπηλιά και τους ανθρώπους με δεσμώτες. Χρησιμοποιεί λοιπόν την αλληγορία, μια πλατιά μεταφορά ή πα-ρομοίωση, την οποία ο Σωκράτης χρησιμοποιεί ως μέθοδο όταν προσπαθεί να θεμελιώσει απόψεις που δεν είναι δυνατόν να στηριχτούν με τη διαλεκτική ή όταν θέλει να γίνει ιδιαίτερα κατανοητός.
 
Το θέμα της αλληγορίας του σπηλαίου έχει τριμερή διαίρεση: 
α) Η επίδραση που ασκεί η παιδεία στην ανθρώπινη φύση
β) Η υποχρέωση που έχει ο φιλόσοφος να φωτίσει τους συνανθρώπους του
γ) Η αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο που συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας (υλικός – αισθη-τός κόσμος) και στον κόσμο της νόησης (κόσμος των ιδεών).
 
Τα κυριότερα σύμβολα της αλληγορίας του σπηλαίου είναι:
1. Το σπήλαιο: Η αισθητή πραγματικότητα, που όμως δεν είναι αληθινή, αλλά κι η πολιτική κοι-νωνία, στην οποία δεν κυβερνούν φωτισμένοι και πεπαιδευμένοι.
2. Οι δεσμώτες: Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει την πραγματική αλήθεια, αλλά κινούνται στα σκοτάδια της αμάθειας, της άγνοιας, της πλάνης, της πνευματικής και ηθικής αποτελ-μάτωσης· όλοι εκείνοι στους οποίους η καθημερινή ενασχόληση με τα προβλήματα της ζω-ής δεν τους επιτρέπει να φιλοσοφήσουν, να γνωρίσουν τον πραγματικό χώρο των ιδεών.
3. Οι σκιές και οι αντίλαλοι των ήχων: Όχι πραγματικά αντικείμενα και ήχοι, αλλά ομοιώματα, είδωλα και απόηχοι των πραγματικών όντων.
4. Το φως του ηλίου: Η πραγματική αλήθεια, η ύψιστη ιδέα, η ιδέα του αγαθού.
5. Είσοδος ανοιχτή στο φως: η δυνατότητα να περάσει κανείς από τον κόσμο του σπηλαίου στον κόσμο του φωτός.
 
Μέσα σ’ ένα σπήλαιο που έχει είσοδο ανοιχτή προς το φως, ζουν από την παιδική τους ηλικία αλυσοδεμένοι άνθρωποι, ακινητοποιημένοι στα πόδια και στον αυχένα και αναγκάζονται να βλέπουν μόνο μπροστά σ’ ένα τοίχο, χωρίς να μπορούν να στρέψουν το κεφάλι τους. Ένα φως φωτιάς φέγγει μέσα στο σπήλαιο και αδύνατο φτάνει στο βάθος της σπηλιάς. Πάνω στην επιφάνεια της γης διάφοροι άνθρωποι περνούν κουβαλώντας αντικείμενα και οι σκιές των αντικειμένων πέφτουν επάνω στον τοίχο, στον οποίο είναι προσηλωμένοι οι δεσμώτες, μην έχοντας άλλη επιλογή. Έτσι, αυτοί βλέ-πουν μόνο είδωλα, νομίζοντας ότι είναι τα πραγματικά αντικείμενα. Οι σκιές των αντικειμένων που αντικρίζουν οι δεσμώτες είναι απεικάσματα των όντων που βρίσκονται στον κόσμο των ιδεών. Τα δεσμά είναι λοιπόν τα εμπόδια, τα οποία ο άνθρωπος συναντά στη ζωή και που τον απομακρύνουν από την αναζήτηση και τη θέαση του Αγαθού. Η άγνοια, η προσήλωση στα υλικά αγαθά και η επιδί-ωξη της υλικής ευημερίας αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από τη δικαιοσύνη και το Αγαθό.
 
Ο αισθητός κόσμος περιγράφεται σε σχέση με το νοητό κόσμο αλληγορικά. Παρομοιάζεται με τη σχέση που έχει το αντικείμενο με τη σκιά του. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στο σκοτάδι του σπηλαίου. Δι-ακατέχονται από άγνοια, αλλά δεν έχουν επίγνωση της άγνοιάς τους. Βλέπουν τις σκιές των όντων και νομίζουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια. Έτσι η ζωή τους κυλά με τα προβλήματά της και οι άνθρω-ποι δέσμιοι των παθών, των προκαταλήψεων και των ψευδαισθήσεών τους απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την αλήθεια, οδηγούνται σε αδιέξοδο. Οι κοινωνίες δεν είναι οργανωμένες με βάση τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία, αλλά οι δυνατοί ελέγχουν την εξουσία και αδικούν τους πολλούς.
 
Στον Πλάτωνα συναντάμε σπέρματα της χριστιανικής διδασκαλίας, αφού η Καινή Διαθήκη αναφέ-ρεται επίσης στο πραγματικό Φως και στην πραγματική αλήθεια που ενσαρκώνει ο Χριστός.
 
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εικόνες, μεταφορές, αλληγορίες, κι έτσι με απλό, ευχάριστο και ελκυ-στικό τρόπο καταφέρνει να μας δώσει την πραγματική διάσταση του φαινομενικού κόσμου και των ανθρώπων του.
 
Η γλώσσα είναι ποιητική και το ύφος γλαφυρό. Κυριαρχούν τα επίθετα και τα σύνθετα ρήματα και η σύνδεση είναι παρατακτική.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 12Η 
Ο Σωκράτης στη συνέχεια χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες, τους απαίδευτους και τους πεπαιδευμένους, και τους εξετάζει κάτω από το πρίσμα της καταλληλότητας ή μη για τη διακυβέρνη-ση της πόλης. 
 
Οι απαίδευτοι είναι ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πόλης, όχι μόνο επειδή τους λείπει το βα-σικό προσόν, η παιδεία κι επομένως είναι ‘‘αληθείας άπειροι’’, αλλά κυρίως επειδή δεν έχουν ως κα-θοδηγητή τους έναν υψηλό πολιτικό στόχο, αλλά κινούνται από ταπεινότερα κίνητρα, όπως το προ-σωπικό συμφέρον ή η προσωπική προβολή.
 
Οι πεπαιδευμένοι, ενώ θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι, συνήθως αφιερώνουν τη ζωή τους στην ενασχόληση με την παιδεία κι έτσι η πολιτική δράση δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους. Υποτι-μούν τα καθημερινά και πρακτικά προβλήματα, αδιαφορούν για την κατάντια των συμπολιτών τους και μένουν απορροφημένοι στο χώρο της καθαρής θεωρητικής γνώσης, σαν να ζουν στα ‘‘νησιά των Μακάρων’’ (νησιά που σύμφωνα με τη μυθολογία τοποθετούνταν πέρα από τις στήλες του Η-ρακλή, πέρα από το σημερινό Γιβραλτάρ, στα οποία ζούσαν οι ήρωες, οι άνθρωποι της πρώτης γε-νιάς του ανθρώπινου γένους κι οι ευσεβείς μέσα σε απόλυτη γαλήνη, ευτυχία και αμεριμνησία).
 
Ο Σωκράτης δείχνει θυμωμένος με αυτή την άρνηση των μορφωμένων να αναλάβουν πολιτικά κα-θήκοντα και να οδηγήσουν τους ‘‘δεσμώτες’’ στον κόσμο της αλήθειας και του υπέρτατου αγαθού. Θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να οδηγούμαστε έστω και στον εξαναγκασμό τέτοιων ανθρώπων στην ανάληψη πολιτικών ευθυνών, ώστε να ωφελήσουν με τις γνώσεις και την αρετή τους ολόκληρη την πόλη. Ο ίδιος ο Σωκράτης αισθάνεται ηθική ευθύνη, αφού εκείνος και οι συνομιλητές του είναι οι ‘‘ιδρυτές’’ αυτής της συμβολικής ‘‘ιδεώδους πολιτείας’’ και θεωρεί κατάντια κι εκφυλισμό την ισχύου-σα κατάσταση.
 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 13Η 
Ο Γλαύκωνας υποβάλλει στο Σωκράτη την ένσταση ότι αν αναγκάζουν τους φιλόσοφους να επι-στρέψουν στο σπήλιο, θα τους αδικήσουν, αφού θα τους αναγκάσουν να ζουν χειρότερα, ενώ θα μπρούσαν να ζουν καλύτερα. Ο Σωκράτης απαντά ότι ο νόμος και κατ’ επέκταση η ΠΟΛΙΤΕΙΑ που οραματίζεται δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ευημερία και την ευτυχία μιας κοινωνικής τάξης, αλλά του συνόλου. Αυτό θα επιτευχθεί αν ενωθούν στην πόλη οι πολίτες σε ένα αρμονικό σύνολο με την πει-θώ και τη βία. Παρόμοια εξάλλου άποψη εκφράζει και ο Περικλής: «Μια πολιτεία εξυπηρετεί περισσό-τερο το συμφέρον των πολιτών, αν στο σύνολο της ακμάζει, παρά να ευτυχεί ατομικά κάθε πολίτης, αλλά η πολιτεία στο σύνολό της δυστυχεί. Γιατί, όσο και αν ευτυχεί ένας πολίτης στις ιδιωτικές του υποθέσεις, όταν καταστρέφεται η πατρίδα, δυστυχεί· αντίθετα, αν δυστυχεί σε πατρίδα που προκόβει, έχει πολλές ελπίδες να σωθεί».
 
Το επιχείρημα του Σωκράτη μας δημιουργεί ένα προβληματισμό· με ποιο τρόπο θα υποχρεωθούν οι φιλόσοφοι να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας;
 
Με την πειθώ, απαντά ο Σωκράτης, κι αν αυτό δεν είναι δυνατό, με τη βία, με εξαναγκασμό. Μπορεί όμως μια πολιτεία, όσο κι αν ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι το καλό του κοινωνικού συνόλου, των πολλών και όχι των λίγων, να στηριχτεί στη δύναμη της επιβολής και στην κρατική βία; Μπορεί η συ-μπεριφορά των πολλών να ρυθμίζεται από λίγους, έστω φωτισμένους ανθρώπους, με τη βία, όταν η πειθώ για διάφορους λόγους δεν επιτυγχάνεται;
 
Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει αρμονία και στις τρεις τάξεις των πολι-τών. Αναφέρεται μάλιστα συχνά στην αρμονία αρχίζοντας απ’ τις δυνάμεις της ψυχής (επιθυμητικόν, θυμοειδές, λογιστικόν) και καταλήγοντας στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Η αρμονία προκύ-πτει απ’ την υποταγή του κατώτερου στον ανώτερα και συνάμα από την ενσυνείδητη προσφορά της ανώτερης τάξης των φυλάκων – αρχόντων / φιλοσόφων στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η αρμονία αποτελεί τη βάση της ιδανικής πολιτείας. Στον Πρωταγόρα εξάλλου ο νομός φέρνει την πειθαρχία και την τάξη μέσα στην πολιτεία και συνενώνει τους πολίτες με δεσμούς φιλίας.
 
Οι νόμοι εφαρμόζονται στους πολίτες, κατά τον Πλάτωνα, με την πειθώ και τη βία. Ουσιαστικά οι φιλόσοφοι ενσαρκώνουν το νόμο και οι πολίτες οφείλουν σ’ αυτούς υπακοή.
 
Όσοι δεν πείθονται υποτάσσονται με τη βία. Αλλά και για την ανώτερη τάξη υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί. Η διαβίωση των φυλάκων διέπεται από αυστηρό πνεύμα λιτότητας. Δεν έχουν προσωπι-κή περιουσία και η εξουσία δεν είναι μέσο πλουτισμού. Οι φιλόσοφοι – βασιλείς επιπλέον δε διαθέ-τουν οικογένεια ώστε να είναι ολόψυχα αφιερωμένοι στο λειτούργημά τους. Μερικοί μελετητές υπο-στηρίζουν ότι αυτές οι ιδέες του Πλάτωνα προδίδουν την αριστοκρατική του καταγωγή. Άλλοι τις χα-ρακτηρίζουν αντιδημοκρατικές. Όσα πολιτεύματα επιχειρούν να επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς μέσω του νόμου είναι ολοκληρωτικά. Η βία όπως την παρουσιάζει ο Πλάτω-νας εμφανίζεται κυρίως στον ‘‘άπειρον παιδείας όχλον’’, αλλά και αφορά τους άρχοντες που είναι υποχρεωμένοι να διαβιούν με συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να εκλείψει η διαφθορά από το δημόσιο βίο. Δεν είναι εύκολο να υποστηρίξουμε βέβαια ότι πρέπει σε ένα κράτος να ασκείται βία, με-ρικές φορές όμως ίσως θεωρείται αναγκαία. Θεωρητικά οι άνθρωποι μέσα από την παιδεία πρέπει να συνειδητοποιούν τον κοινωνικό τους ρόλο και τον προορισμό τους και να κάνουν αυτό που πρέ-πει. Η ενσυνείδητη υπακοή στους νόμους επιλύει πολλά προβλήματα. Δυστυχώς σε κάποιους ο λό-γος και η παιδεία δεν επιδρούν και τότε η πολιτεία κινδυνεύει από ηθική, πολιτική και κοινωνική κρίση, οπότε απαιτείται ακόμα και η εφαρμογή βίας.
 
Ο Σωκράτης θεωρεί ότι είναι ηθικό χρέος των φιλοσόφων να αναλάβουν την πολιτική εξουσία και να δημιουργήσουν καλά οργανωμένες πολιτείες προς όφελος των πολλών, αφού αυτοί μόνο προι-κίστηκαν από τη φύση να μπορούν να ατενίσουν τον κόσμο των ιδεών. Είναι το ίδιο χρέος που έχουν γενικά όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι μέσα σε κάθε κοινωνία.
 
Ο ίδιος ο Πλάτωνας, θέλοντας να εφαρμόσει στην πράξη όσα πρέσβευε, έκανε τρία ταξίδια στη Σι-κελία. Την πρώτη φορά (398 π.Χ.) ταξίδεψε για να διδάξει στο Διονύσιο Α’ την πολιτική αρετή και σο-φία αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Το ίδιο επιχείρησε για δεύτερη φορά το 367 π.Χ. προκειμένου να διδάξει το Διονύσιο Β’ προσπάθεια που επίσης απέτυχε, καθώς ο Πλάτωνας πίστεψε αφελώς ότι μπορεί να τον μεταμορφώσει σε φιλόσοφο – βασιλέα και ιδανικό κυβερνήτη. Το τρίτο και τελευταίο του ταξίδι (361 π.Χ.) έληξε με τη θλιβερή εμπλοκή διάφορων Ακαδημεικών στην εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ Διονυσίου του Β’ και Δίωνα και στα συνεχή πραξικοπήματα που ακολούθησαν. 
 
Για την απροθυμία ανάληψης της εξουσίας εκτός από την έλλειψη κινήτρων, όπως προσωπικό συμφέρον και τιμές, θα μπορούσε να δοθεί και μια άλλη ερμηνεία, ότι διστάζουν να αναλάβουν πολι-τικά καθήκοντα όσοι έχουν συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης και των δυσχερειών που συνεπάγεται η άσκηση της εξουσίας. Αυτή όμως η στάση δείχνει ακριβώς την καταλληλότητα αυτών των προσώ-πων για την άσκηση της εξουσίας, γιατί προεξοφλεί την ευσυνειδησία και την εντιμότητα και την ευ-συνειδησία με την οποία θα ασκούσαν το πολιτικό έργο.
 
Η αλληγορία του σπηλαίου συμπυκνώνει το νόημα του αγώνα του ανθρώπου να λυτρωθεί από τα δεσμά της φαινομενικότητας που τον κρατούν στην άγνοια και την πλάνη και να ορθωθεί στο φως της αλήθειας. Η γνώση και γενικότερα η παιδεία συνδέονται με τη δικαιοσύνη, καθώς είναι απα-ραίτητα στοιχεία προκειμένου ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τα δεσμά του και να ζήσει μια ζωή α-νώτερη και ποιοτικότερη. Η δικαιοσύνη κατέχει τη σημαντικότερη θέση στη νέα πολιτεία που οραματί-ζεται ο Πλάτωνας. Ποιοι όμως μπορούν να συμβάλλουν στην επικράτηση της; Οι φιλόσοφοι. Αυτοί που κατορθώνουν να βγουν από το σπήλαιο και φωτισμένοι μπορούν να ελευθερώσουν και τους άλλους που ζουν στο δεσμωτήριο. Οι φιλόσοφοι όμως είναι απρόθυμοι να κατέβουν πάλι στο σπή-λαιο, έτσι πρέπει να πειστούν ή να εξαναγκαστούν.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 14Η 
Υπενθυμίζεται ότι στην ‘‘ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ γίνεται συζήτηση για τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο μιας ιδεώδους πολιτείας. Το έργο τελειώνει με τις αμοιβές και τις τιμωρίες στην άλλη ζωή. Ο Πλάτωνας βάζει τον Ή-ρα, ένα γενναίο πολεμιστή, γιό του Αρμενίου από την Παμφυλία, ο οποίος είχε πεθάνει, να γυρίζει ξα-νά στην επίγεια ζωή και να διηγείται όσα είχε δει κι ακούσει η ψυχή του στον άλλο κόσμο. Οι ψυχές των ανθρώπων, όταν έλθει ο θάνατος, δικάζονται από ένα δικαστήριο για τις πράξεις τους, οι δε ψυ-χές που είχαν διαπράξει αδικήματα πλήρωναν δεκαπλάσιες τιμές. Υπήρχαν και βαρύτερες τιμωρίες για όσους έδειχναν ασέβεια προς τους θεούς, τους γονείς ή είχαν διαπράξει φόνο. Δεκαπλάσιες ήταν και οι ανταμοιβές για όσες είχαν κάνει το καλό. Αφού περνούσαν αυτή τη δοκιμασία, προπορευόταν στο Λειμώνα κι ύστερα σ’ ένα τόπο που έβλεπαν ένα φως σαν ουράνιο τόξο στον ουρανό. Εκεί ήταν η Άτρακτος της ανάγκης και οι μοίρες. Τότε έπρεπε να διαλέξουν το είδος της ζωής που ήθελαν να ζήσουν κατά την επόμενη ενσάρκωσή τους. Ο μύθος αυτός κλείνει τον κύκλο του προβληματισμού του Πλάτωνα για τη δικαιοσύνη και γράφτηκε γιατί έπρεπε να αποδοθεί το δίκαιο στους ανθρώπους εκείνους που ζουν ενάρετα μέσα στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ που οραματίστηκε και οι άδικοι να πληρώσουν για τις πράξεις τους.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 
 
 
 
Ο εσχατολογικός μύθος του Ηρός αποτελεί και το τέλος της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Ο μύθος αυτός συμβολίζει τη μεταφυσική της ψυχής. Εδώ ο Σωκράτης θέλει να τονίσει στο Γλαύκωνα ποιες είναι οι αμοιβές που περιμένουν τους δίκαιους στην άλλη ζωή.
 
Ο Ήρ, αφού σκοτώθηκε σε μάχη, έμεινε δέκα μέρες άταφος ανάμεσα στα πτώματα των άλλων συντρόφων του. Τη δωδέκατη μέρα, όταν τον είχαν πάρει στο σπίτι του για να τον φροντίσουν και τον είχαν βάλει πάνω στη νεκρική φωτιά, ξαναγύρισε στη ζωή.
 
Ο Πλάτωνας επινόησε αυτό το μύθο για να συμπληρώσει τη θεωρία του για την αθανασία της ψυχής. Ήθελε να τελειώσει με μια αισιόδοξη διδαχή· η ψυχή είναι αθάνατη, ο δίκαιος επιβραβεύεται, και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και μεταθανάτια, ενώ οι κακοί κι οι τύραννοι τιμωρούνται σκληρά.
 
Σύμφωνα με τον Ήρα, οι δικαστές κάθονταν ανάμεσα σε δύο μεγάλα χάσματα που οδηγούσαν στη γη και άλλα δύο που οδηγούσαν στον ουρανό. Διαχώριζαν τις ψυχές ανάλογα με τις πράξεις τους, όταν ακόμα ήταν ζωντανοί. Προς τον ουρανό πορεύονταν οι δίκαιοι, ενώ προς τον Άδη οι άδι-κοι. Οι δίκαιες ψυχές μετά από το ταξίδι τους στον ουρανό έβγαιναν από το άλλο χάσμα καθαρές κι έχοντας ανταμειφθεί, ενώ οι άδικες είχαν πληρώσει για όλα τα κρίματά και τις αδικίες τους κι έβγαιναν κατασκονισμένες και διψασμένες. Το ταξίδι διαρκούσε χίλια χρόνια.
 
Μετά από αυτό οι ψυχές πορεύονταν σε ένα μέρος που λεγόταν ‘‘Λειμώνας’’ κι από εκεί σε ένα το-πο που υπήρχε ένα φως σαν ουράνιο τόξο. Το φως ήταν ο σύνδεσμος του ουρανού που κρατούσε την ουράνια περιφορά. Από τις ουρές των δεσμών κρεμόταν ‘‘η άτρακτος της Ανάγκης’’, που ρύθ-μιζε τις περιφορές. Η άτρακτος είχε έναν κοίλο σφόνδυλο που περιείχε άλλους επτά. Στους κύκλους που σχημάτιζαν οι σφόνδυλοι ήταν καθισμένες Σειρήνες, καθεμιά βγάζοντας μια νότα, ενώ όλες μαζί παρήγαγαν μια αρμονία. Όλα αυτά παρακολουθούσαν καθισμένες σε θρόνους οι Μοίρες: η Λάχε-ση, η Κλωθώ και η Άτροπος.
 
Οι ψυχές όταν έφταναν στο χώρο της ατράκτου την όγδοη μέρα, έπρεπε να διαλέξουν το είδος της ζωής που ήθελαν να ζήσουν. Ο εξάγγελος της Λάχεσης τοποθετούσε μπροστά τους πολλά υποδείγ-ματα ζωής, ανέβαινε σε βήμα και απήγγειλε το Λόγο της Μοίρας καλώντας τις ψυχές να τραβήξουν τον κλήρο τους. Οι αφιλοσόφητες ψυχές διάλεγαν βίους ένδοξους, χωρίς να μπορούν να υπολογί-σουν τη δυστυχία που κρύβουν μέσα τους τα αξιώματα και τα μεγαλεία. Αντίθετα όσες ψυχές είχαν δοκιμαστεί σκληρά διάλεγαν έναν ήρεμο βίο και πρόσεχαν να μην ξεγελαστούν.
 
Μετά την επιλογή του τρόπου ζωής, οι ψυχές οδηγούνταν στον Αμέλητα ποταμό· εκεί έπιναν νερό, ξεχνώντας για πάντα την προηγούμενη ζωή τους. Τα μεσάνυχτα μέσα σε βοή σεισμού και βροντής οι ψυχές ξαναγεννιούνταν μέσα στα νέα τους σώματα και ξεκινούσαν μια νέα ζωή από την αρχή.
 
Τον Ήρα, όταν οι άλλες ψυχές οδηγήθηκαν στον Αμέλητα ποταμό για να πιουν το νερό της λησμο-νιάς δεν τον άφησαν να πιεί νερό κι έτσι επανήλθε στον πάνω κόσμο.
 
Ο Πλάτωνας στο μύθο αυτό έχει αντλήσει στοιχεία από κάποια προφορική παράδοση, από τη λαϊ-κή πίστη από τις θεωρίες των ορφικών και των πυθαγορείων για τη μετεμψύχωση και από τις τελε-τουργίες των Ελευσίνιων μυστηρίων. Ενδεχομένως να υπάρχουν επιδράσεις από το Ζωροαστρισμό, την Ινδική φιλοσοφία και τον ασιατικό σαμανισμό. Το θέμα της κατάβασης στον κάτω κόσμο το συναντούμε και στη Νέκυια της Οδύσσειας. 
 
Ο Αρδιαίος είχε γίνει τύραννος σε κάποια πόλη της Παμφυλίας, σφετεριζόμενος την εξουσία και σκοτώνοντας τον πατέρα και τον αδερφό του. Είχε επίσης διαπράξει κι άλλες πολλές άδικες πράξεις, όσο ασκούσε την εξουσία. Στον κάτω κόσμο τιμωρούνταν ήδη χίλια χρόνια κι είχε έρθει η ώρα να βγει από το στόμιο στο ‘‘δαιμόνιο τόπο’’ για τη μετεμψύχωση. Το στόμιο όμως δε δεχόταν ούτε αυτόν ού-τε άλλους τυράννους και εγκληματίες, αλλά μούγκριζε.
 
Τον συνέλαβαν λοιπόν άνδρες κατακόκκινοι στην όψη, τον έδεσαν χειροπόδαρα, τον μαστίγωσαν, τον έσυραν πάνω σε αγκαθωτούς ασπάλαθους, τον διαπόμπευσαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, ένα σκοτεινό χάσμα στο βάθος της γης.
 
Ο Πλάτωνας αναφερόμενος στον Αρδιαίο, το μεγάλο τύραννο, το δυνατό, σκληρό και άφοβο, τον απόλυτο μονάρχη που ζει μέσα στη χλιδή και την τρυφηλότητα, δείχνει ότι όλοι πληρώνουν και μάλιστα ακριβά το τίμημα της αλαζονείας και της αυθαιρεσίας. Η τιμωρία του δεν επέρχεται τόσο για εκδίκηση όσο για παραδειγματισμό των άλλων που περνούν και τον βλέπουν πληροφορούμενοι τους λόγους της δεινής θέσης του.
 
Ο Πλάτωνας πίστευε ότι όσοι είχαν την απόλυτη εξουσία στα χέρια τους, προκειμένου να τη διατη-ρήσουν, διέπρατταν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, καθώς η απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία διαφθείρει τους ανθρώπους. Η σκηνή της τιμωρίας του Αρδιαίου είναι πολύ σκληρή κι ανατριχιαστική. Οι λέξεις είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει μια εικόνα παραστατική και ρεαλιστική. Τα βα-σανιστήρια ήταν σχεδιασμένα έτσι ώστε να διαρκούν πολύ, όπως εξάλλου και τα βασανιστήρια των δικτατορικών καθεστώτων για να εξοντώσουν τους αντιφρονούντες. Άρα ο Πλάτωνας εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τα τυραννικά καθεστώτα κι αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ο πολιτικός και ηθικός χαρακτήρας της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 15Η 
Οι Μοίρες ως θεότητες, κόρες του Δία και της Ανάγκης, καθόριζαν τη ζωή των ανθρώπων και ήταν τρεις: η Λάχεσις (εκείνη που μοιράζει), η Κλωθώ (αυτή που κλώθει το νήμα της ζωής) κι η Άτρο-πος (αυτή που δεν τρέπεται, δε λυγίζει μπροστά στην πορεία του ανθρώπου όπως αυτή έχει χαραχτεί, κρατά ψαλίδι και κόβει το νήμα της ζωής).
 
Στη λαϊκή αντίληψη οι όροι δεξιός και αριστερός είναι φορτισμένοι ο πρώτος με θετική σημασία κι ο δεύτερος με αρνητική. Έτσι δεξιός σημαίνει ευνοϊκός, ευχάριστος, ικανός, ενώ αριστερός κακότυχός, δυσάρεστος. Η εξωτερική περιφορά της ατράκτου που μένει πάντα ίδια, είναι ο δείκτης της θετικής ύ-παρξης, γι’ αυτό πάνω σ’ αυτή έρχεται το δεξί χέρι της Μοίρας των όντων, που είναι η Κλωθώ.
 
Στο κέντρο του σύμπαντος, κατά τον Πλάτωνα, βρίσκεται η Ανάγκη. Η άτρακτος περιείχε επτά σφονδύλους τον ένα μέσα στον άλλο και σχηματίζονταν κύκλοι με περιφορά αντίθετη με αυτή της ατράκτου. Σε κάθε κύκλο καθόταν μια σειρήνα που τραγουδούσε μια διαφορετική μελωδία, αλλά το σύνολο του τραγουδιού αποτελούσε αρμονία. Την περιφορά παρακολουθούν από ίση απόσταση οι Μοίρες. Η Λάχεσις επεμβαίνει και στη εξωτερική και στην εσωτερική κίνηση έτσι ώστε το παρόν και το μέλλον να καθορίζεται από το παρελθόν. Η ίδια Μοίρα, καθισμένη στο θρόνο της, είναι μια μορφή κοσμικής τάξης κι εκείνη που διαθέτει τους κλήρους για τις μελλοντικές ζωές και τύχες των ψυχών.
 
Ο ρόλος του Προφήτη είναι διαμεσολαβητικός. Παίρνει από τα πόδια της Λάχεσης τους κλήρους και τα υποδείγματα τρόπων ζωής. Ύστερα ανεβαίνει στο βήμα και ομιλεί προς το πλήθος των συγκε-ντρωμένων ψυχών. Τις ενημερώνει για το πώς θα επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τι συνέπειες θα έχει αυτή η επιλογή. Η παρέκκλιση από τη φυσική σειρά των λέξεων, η έλλειψη ρήματος, η κλητική προσφώνηση, ο πυκνός και ηχηρός λόγος, η προστακτική που δηλώνει εκλογή, η φράση ‘‘θεός αν-αίτιος’’ προσδίδουν το ιερατικό ύφος του προφήτη και καθιστούν το λόγο επίσημο, κατηγορηματικό και μεγαλοπρεπή.
 
Η φράση ‘‘υμεις δαίμονα αιρήσεσθε’’ δηλώνει ότι οι ψυχές είναι ελεύθερες να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους. Υπάρχει βέβαια ένας περιορισμός, ο κλήρος, που δηλώνεται με τις λέξεις ‘‘λαχών’’/ ‘‘εξ ανάγκης’’. Ο καθένας θα επιλέξει με τη σειρά που θα κληρωθεί. Η λέξη ‘‘ανάγκη’’ δείχνει ότι η επιλογή, αν και ελεύθερη, είναι αμετάκλητη. Ο Πλάτωνας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ελευθερία του ανθρώπου και υποστηρίζει ότι η αρετή μπορεί να κατακτηθεί απ’ όλους και ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τη σωστή επιλογή. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος δεν έχει διαμορφώσει ακόμη το χαρακτήρα του, η μόρφωση και η αγωγή μπορούν να τον βοηθήσουν να επιλέξει έναν καλό τρόπο ζωής. Όταν όμως ο χαρακτήρας του διαμορφωθεί, τότε δεν μπορεί να αλλάξει. Η ελευθερία επιλογής σημαίνει ταυτόχρονα και ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του και το δίκαιο κάποια στιγμή θα αποδοθεί. Ο κακός τιμωρείται μετά θάνατον υποβιβαζόμενος σε μια κατώτερη μορφή ύπαρξης, για να πληρώσει την οφειλή του· η κακή του πράξη οφείλεται στην κακή του θέληση. Αντίθετα ο ενάρετος αμείβεται κι έρχεται πιο κοντά στην τελειωτική του αποκατάσταση.
 

Πρωταγόρας ( Εισαγωγή 34 - 42 )

2013-03-20 13:32

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ερωτήσεις εισαγωγής (σς 34-42)
Δ2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1. O σωκρατικός έλεγχος.
2. Η θετική αμφισβήτηση των πραγμάτων από τον Σωκράτη.
3. Περιγράψτε την σωκρατική διαλεκτική. Πού αυτή οδηγεί; Πώς
επιτυγχάνεται;
4. Η ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης από τον Σωκράτη: ποια ρηξικέλευθη
αρχή εισήγαγε;
5. Γιατί είναι σημαντική η εισαγωγή του απόλυτου ορισμού στη διαλεκτική
του Σωκράτη;
Δ3.
6. Τι γνωρίζετε για την κατηγορία της αθεΐας κατά του Σωκράτη;
7. Γιατί η κατηγορία κατά του Σωκράτη για διαφθορά των νέων είχε
μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία της δίωξης του Σωκράτη;
8. Η θανατική καταδίκη του Σωκράτη.
Ε1. Ο ΠΛΑΤΩΝ
9. Η καταγωγή και η πολιτική διαμόρφωση του Πλάτωνος.
10. Τι γνωρίζετε για τα τρία ταξίδια του Πλάτωνος στη Σικελία;
11. Η ίδρυση της Ακαδημίας.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ερωτήσεις εισαγωγής (σς 34-42)
Δ2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην
ανθρώπινη σοφία και τι είδους αισθήματα ενέπνεε στους συγχρόνους
του η στάση του αυτή;
2. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για την αναζήτηση της
αλήθειας; Να δοθεί ένας σύντομος ορισμός για καθεμιά από αυτές.
3. Σε τι συγκλίνουν και σε τι αποκλίνουν οι απόψεις των σοφιστών και
του Σωκράτη σχετικά με τις παραδεδεγμένες αλήθειες;
4. Περιγράψτε την σωκρατική διαλεκτική. Πού αυτή οδηγεί; Πώς
επιτυγχάνεται;
5. Τι γνωρίζετε για την μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;
6. Σε ποια θέματα εστίασε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης,
καινοτομώντας σε σχέση με τους προγενέστερους φιλοσόφους;
7. Ποια νέα προβληματική εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφική σκέψη;
8. Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σωκράτη;
Δ3.
9. α. Ποιοι ήταν οι κατήγοροι του Σωκράτη και ποια η κατηγορία που
του προσήψαν; β. Από ποιο δικαστήριο κρίθηκε ένοχος και ποια ποινή
του επιβλήθηκε;
10. Με ποια πρόφαση μηνύθηκε ο Σωκράτης και ποια πραγματική αιτία
υποκρύπτονταν στο κατηγορητήριο;
Ε1. Ο ΠΛΑΤΩΝ
1. Ποια είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του
Πλάτωνα και τι γνωρίζετε για αυτή;
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή και την πολιτική διαμόρφωση του
Πλάτωνα;
3. α. Πόσα και ποια ταξίδια πραγματοποίησε ο Πλάτωνας στη Σικελία
και πώς κατέληξαν; β. Επέδρασαν στην πνευματική του εξέλιξη;
4. Πότε ίδρυσε ο Πλάτωνας την Ακαδημία και τι γνωρίζετε για αυτήν;
 

Πρωταγόρας ( Γενικές Ερωτήσεις )

2013-03-20 13:30

 

Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ
1. Να εντοπίσετε τις δύο αντιρρήσεις του Σωκράτη προς τον σοφιστή
Πρωταγόρα σχετικά με το διδακτόν της αρετής. Τι ακριβώς επιχειρεί ο
Σωκράτης να υποστηρίξει στη συγκεκριμένη ενότητα; (1η)
2. Να συγκρίνετε τις ικανότητες που προσφέρει ο Επιμηθέας στα άλογα
ζώα. Με ποιον σκοπό γίνεται η συγκεκριμένη διανομή; Τι εξυπηρετεί σε
σχέση με τον μύθο της θεϊκής δωρεάς; (2η)
3. Περιγράψτε τη δωρεά του Προμηθέα στο ανθρώπινο γένος και
σχολιάστε τον τρόπο της συγκεκριμένης διανομής. Σε τι διαφέρει από
εκείνην του Επιμηθέα; (3η)
4. Ποια η θέση των τεχνών (τεχνικών επαγγελμάτων) στο σώμα της
πολιτείας; Πώς αυτές ιεραρχούνται σε σχέση με την πολιτική αρετή; (4η)
5. Γιατί ο Ζευς δίνει την εντολή να θανατώνεται ο πολίτης που δεν θα
μετάσχει στη δωρεά της αιδούς και της δίκης; Εξάλλου, ο κάθε πολίτης
θα είναι ικανός να ασκήσει εξίσου επιτυχημένα τα δώρα της θεϊκής
χορηγίας μέσα στη συνέλευση του λαού; (4η)
6. Να αξιολογήσετε την απόδειξη του Πρωταγόρα σχετικά με τη στάση
των ανθρώπων απέναντι στη δικαιοσύνη και την πολιτική αρετή. (5η)
7. Τι αποδεικνύει, κατά τον Πρωταγόρα, το γεγονός της τιμωρίας των
αδίκων και ασεβών από το σύνολο των υπολοίπων ανθρώπων; (5η)
8. Να αξιολογήσετε την αναφορά του Πρωταγόρα στην τιμωρία και την
απονομή της ποινής. Ενισχύεται το επιχείρημά του ότι όλοι οι Αθηναίοι
κατέχουν την πολιτική αρετή και ότι αυτή μπορεί να διδαχθεί; (6η)
9. Να δείξετε τις περιπτώσεις διδασκαλίας του κοινωνικού συνόλου προς
τους νέους. Είναι αυτές, κατά τη γνώμη σας, το αντικειμενικό κριτήριο,
ώστε να θεωρηθεί ότι η πολιτική ικανότητα, η αρετή, είναι δυνατόν να
διδαχθεί; (7η)
 

Πρωταγόρας ( Ερωτήσεις Εισαγωγής )

2013-03-20 13:26

 

Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (σς 49-52, 56-57)
1. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει ο αφηγημένος
διάλογος Πρωταγόρας;
2. Πώς βρέθηκε ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία; Διαφαίνεται ήδη από τον
πρόλογο του διαλόγου το ουσιαστικό του θέμα;
3. Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου και πώς τα περιγράφει ο
Πλάτων; Ποια στοιχεία της περιγραφής τονίζουν το γεγονός ότι πρόκειται
για έναν πλατωνικό φιλοσοφικό διάλογο;
4. Ποια είναι η βασική θέση του Πρωταγόρα στο ζήτημα: διδάσκεται ή όχι η
αρετή;
5. Να αναφέρετε τις πρώτες έντονες αμφιβολίες και τα παραδείγματα του
Σωκράτη στον αρχικό ισχυρισμό του Πρωταγόρα ότι η πολιτική αρετή
διδάσκεται.
6. Πώς ο Πρωταγόρας αντικρούει την πρώτη ένσταση του Σωκράτη για τους
πολίτες, ότι δηλαδή αυτοί χωρίς να επιλεγούν εκφράζουν τη γνώμη τους για
θέματα πολιτικής;
7. Να σχολιάσετε το δεύτερο μέρος της απάντησης του Πρωταγόρα. Γιατί,
κατά τον σοφιστή, ο Σωκράτης δεν έχει δίκαιο να υποστηρίζει ότι οι
μεγάλοι πολιτικοί δεν κατάφεραν να διδάξουν στους γιους τους την
πολιτική αρετή;
8. Ποια είναι τα βασικά θέματα του διαλόγου Πρωταγόρας και πώς οι δύο
ουσιαστικοί συνομιλητές τα προσεγγίζουν;
9. Περιγράψτε αδρομερώς τις μεθόδους φιλοσοφικής συζήτησης του Σωκράτη
και του Πρωταγόρα.
10. Αναπτύξτε ξεχωριστά τον καθένα από τους τρεις τρόπους που χρησιμοποιεί
ο σοφιστής Πρωταγόρας σε μια φιλοσοφική συζήτηση.

Σύντομο εισαγωγικό στις ενότητες του σχολικού βιβλίου
Μετά τη μυθική διήγηση του Πρωταγόρα μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι η πολιτική αρετή είναι απλά μια φυσική καταβολή και άρα
όχι κάτι που χρειάζεται διδασκαλία. Για αυτό ο Πρωταγόρας περιορίζει τον
ρόλο της φύσης και τονίζει τον ρόλο της παιδείας στο θέμα της αρετής με το
επιχείρημα: οι συμβουλές, οι επιπλήξεις, οι ποινές έχουν τη θέση τους μόνο στη
θεραπεία ανθρώπινων αδυναμιών που μπορούν να εξαλειφθούν με προσπάθεια
και διδασκαλία· αφού λοιπόν οι ποινές επιβάλλονται κυρίως σε περιπτώσεις
που διαπιστώνεται έλλειψη αρετής, αυτό σημαίνει ότι εκείνος που τις επιβάλλει
(άρα και οι Αθηναίοι) πιστεύει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί (320c – 324d).
 

Ισοκράτης ( Διαγώνισμα II )

2013-03-20 13:19

 

Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 14 – 16)

Ἐγώ δ’ οἶδα μέν ὃτι πρόσαντές ἐστίν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις, καί ὃτι
δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλήν ἐνθάδε τοῖς ἀφρονεστάτοις καί μηδέν ὑμῶν
φροντίζουσιν, ἐν δέ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδιδασκάλοις, ὃ καί πάντων ἐστί δεινότατον, ὃτι
τοῖς μέν ἐκφέρουσι εἰς τούς ἄλλους Ἓλληνας τά τῆς πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε
χάριν ὃσην οὐδέ τοῖς εὖ ποιοῦσι, πρός δέ τούς ἐπιπλήττοντας καί νουθετοῦντας ὑμᾶς οὕτω
διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρός τούς κακόν τι τήν πόλιν ἐργαζομένους.
Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην, παρελήλυθα γάρ
οὐ χαριούμενος ὑμῖν οὐδέ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ’ ἀποφανούμενος ἅ τυγχάνω γι-
γνώσκων πρῶτον μέν περί ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, ἔπειτα περί τῶν ἄλλων τῶν τῆς
πόλεως πραγμάτων˙ οὐδέν γάρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περί τῆς εἰρήνης γνωσθέντων ἤν μή
καί περί τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα. Φημί δ’ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τήν εἰρήνην μή
μόνον πρός Χίους καί Ῥοδίους και Βυζαντίους καί Κῴους ἀλλά πρός ἅπαντας ἀνθρώπους
καί χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις μή ταύταις αἷς νῦν τινες γεγράφασιν, ἀλλά ταῖς γενομέναις μέν
πρός βασιλέα και Λακεδαιμονίους, προσταττούσαις δέ τούς Ἓλληνας αὐτονόμους εἶναι καί
τάς φρουράς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καί τήν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους, τούτων γάρ
οὔτε δικαιοτέρας εὑρήσομεν οὔτε μᾶλλον τῇ πόλει συμφερούσας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Ὅμως δε καί τούτων…ὀρθῶς βουλευσώμεθα»
(Ìï íÜ äåò 10)
2. Ποια δυσκολία επισημαίνει ο ρήτορας στην παράγραφο 14 δείχνοντας ότι έχει επίγνωση
αυτής και πώς τη διαχειρίζεται;
3. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Ισοκράτη, όπως διαγράφεται στις παραγράφους 15-16 και να
παρατηρήσετε τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί για να προσδώσει έμφαση
στις απόψεις που πρεσβεύει.
(Ìï íÜ äåò 10)
4. Τι προτείνει ο Ισοκράτης και με ποιο σκεπτικό στην παράγραφο 16; Είχε πάντα τις ίδιες
απόψεις;
(Ìï íÜ äåò 10)
5. Τι γνωρίζετε για τους επιδεικτικούς λόγους;
(Ìï íÜ äåò 10)
6. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο τύποι που να είναι ετυμολογικά συγγενείς των
παρακάτω λέξεων: διάστημα, φάσμα, αποθήκη, εγκατάλειψη, κατάχρηση, γονιός, διά-
ταγμα, εισιτήριο, εφευρέτης, αναφορά.
(Ìï íÜ äåò 10)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όμως, μολονότι υπάρχουν αυτά, δε θα μπορούσα να απομακρυνθώ απ’ όσα σκέφτηκα.
Γιατί έχω ανέβει στο βήμα, όχι για να σας γίνω ευχάριστος, ούτε για να επιζητήσω την
εκλογή μου ως άρχοντα, αλλά για να εκφράσω τη γνώμη μου γι’ αυτά που τυχαίνει να
γνωρίζω, πρώτα σχετικά με όσα προτείνουν οι πρυτάνεις, έπειτα σχετικά με τις υπόλοι-
πες υποθέσεις της πόλης· γιατί δε θα υπάρξει κανένα όφελος από όσα αποφασίστηκαν
τώρα για την ειρήνη, αν δεν αποφασίσουμε σωστά και για τα υπόλοιπα.
2. Καθώς το προοίμιο του λόγου πλησιάζει προς το τέλος, ο ρήτορας δηλώνει ότι έχει
επίγνωση των δυσκολιών, που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθεια του να πείσει τους
Αθηναίους για την ειρήνη. Διακηρύσσει ότι στην εποχή του δεν υπάρχει παρρησία, πλή-
ρης ελευθερία λόγου, το βασικό πολιτικό δικαίωμα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Την αντίφαση αυτή την υπογραμμίζει με τη χρήση της εναντιωματικής με-
τοχής (δημοκρατίας οὔσης), ενώ αμέσως μετά οδηγείται στην υπερβολή ισχυριζόμενος
ότι μόνο οι αφρονέστατοι μπορούν να εκφράζουν θαρραλέα τη γνώμη τους στην
Εκκλησία του Δήμου και οι κωμικοί ποιητές στο θέατρο.
Αποκορύφωση της δυσχερούς αυτής κατάστασης είναι η παράλογη συμπεριφορά των
Αθηναίων: «ὃ καί πάντων ἐστί δεινότατον, ὃτι τοῖς μέν ἐκφέρουσι … οὐδέ τοῖς εὖ ποιοῦσι, πρός
δέ τούς ἐπιπλήττοντας … ἐργαζομένους». Στο σημείο αυτό ο ρήτορας επικρίνει την απε-
ρίσκεπτη συμπεριφορά των συμπολιτών του «πρός τούς νουθετοῦντας»: έτσι
προδιαθέτει το ακροατήριο (αναγνώστες), προς μετριασμό της δυσάρεστης εντύπωσης
που θα προκαλέσουν τα λεγόμενά του και αποφυγή αποδοκιμασιών, αφού θα προτείνει
στους συμπολίτες του τη σύναψη ειρήνης και την εγκατάλειψη της θαλάσσιας ηγεμονίας,
θέματα ιδιαίτερα ακανθώδη που αντίκεινται στην ισχύουσα εξωτερική πολιτική της Αθήνας.
3. Ο Ισοκράτης δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιμείνει στις απόψεις του, παρόλο που το
πολιτικό κλίμα είναι αρνητικό. Έχει επίγνωση των δυσκολιών, που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθεια του να πείσει τους Αθηναίους. Με τη φράση «παρελήλυθα γάρ οὐ χαριούμε-
νος ὑμῖν οὐδέ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ’ ἀποφανούμενος ἅ τυγχάνω γιγνώσκων» τονίζει
την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια των προθέσεών του. Είναι αποφασισμένος να πα-
ρουσιάσει τις θέσεις του, ακόμη κι αν αυτές είναι επικριτικές για τους Αθηναίους. Θα τολ-
μήσει μάλιστα να τους ψέξει για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τους προς τους ρήτο-
ρες και την επιπόλαιη αντιμετώπιση σοβαρών υποθέσεων. Δεν επιζητεί την επιδοκιμασία
του ακροατηρίου, γιατί δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι προς ίδιον όφελος. Είναι ένας ανυ-
στερόβουλος υπερασπιστής του δημόσιου συμφέροντος, οι προθέσεις του είναι αγνές
και καταδεικνύουν την ανησυχία του για την πόλη και τη φιλοπατρία του. Δεν θα κολα-
κεύσει τους Αθηναίους για να γίνει αρεστός, αλλά αντιθέτως θα μιλήσει ευθύβολα και με
απόλυτη σαφήνεια. Είναι συνετός, ορθολογιστής, σταθμίζει με ακρίβεια τα δεδομένα
και θεωρεί ότι η πρότασή του για μια γεκικευμένη ειρήνη είναι προς όφελος της πόλης.
Για να προσδώσει έμφαση στις απόψεις του αρχίζει την παράγραφο 15 με μια ισχυρή
αντίθεση «Ὅμως δε» που δείχνει το κλίμα της εποχής. Η εναντίωση δηλώνεται και με την
εσωτερική σχέση των ρηματικών τύπων της περιόδου. Από τη μια πλευρά θέτει την ενα-
ντιωματική γενική απόλυτη μετοχή «τούτων ὑπαρχόντων», που δείχνει το πολιτικό κλίμα
της εποχής και από την άλλη πλευρά τη φράση «οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην», που
καταδεικνύει την αταλάντευτη θέλησή του να μείνει πιστός στις απόψεις του. Βαρύνου-
σα σημασία έχουν και οι τρεις τελικές μετοχές που έπονται. Στις δύο πρώτες έχουμε
αποφατική σύνδεση «οὐ χαριούμενος ὑμῖν οὐδέ χειροτονίαν μνηστεύσων», και στην τρίτη
αντιθετική σύνδεση με τις δύο προηγούμενες «ἀλλ’ ἀποφανούμενος ἅ τυγχάνω γι-
γνώσκων» (Σχήμα κατ’ άρση και θέση).
Άξια αναφοράς είναι και η λεκτική κλιμάκωση με τη σταδιακή αύξηση των συλλαβών:
«οὐ χαριούμενος ὑμῖν» (8 συλλαβές), «οὐδέ χειροτονίαν μνηστεύσων» (10 συλλαβές),
«ἀλλ’ ἀποφανούμενος ἅ τυγχάνω γιγνώσκων» (15 συλλαβές). Έτσι διακηρύσσει με σαφή
τρόπο ότι δεν έχει σκοπό να κολακεύσει, ούτε υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Επίσης
με τη χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου (ὀρθῶς βουλευσώμεθα) θέτει προ των ευθυνών
τους όλους τους Αθηναίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Το μέλλον
της Αθήνας εξαρτάται από την ορθή κρίση και τις έλλογες αποφάσεις όλων.
4. Η παράγραφος 16 αποτελεί την πρόταση (propositio) του ρήτορα η οποία διατυπώνεται
στη μακροσκελή περίοδο «Φημί δ’ οὖν χρῆναι … καί τήν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους». Ο Ισο-
κράτης προτείνει τη σύναψη ειρήνης και τη δημιουργία ομαλών σχέσεων όχι μόνο με
τους πρώην συμμάχους (Κώους, Χίους, Ροδίους) που είχαν αποστατήσει από τη β΄ αθη-
ναϊκή συμμαχία αλλά με ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, ώστε να επικρατήσει πολιτική
σταθερότητα. Υπογραμμίζει τους πιο σημαντικούς όρους ειρήνης που είχε προτείνει και
ο ρήτορας Εύβουλος, οι οποίοι προσεγγίζουν τους δυσμενείς, επονείδιστους όρους της
Ανταλκιδείου Ειρήνης. Σύμφωνα μ’ αυτούς κατοχυρώνεται η αυτονομία και ανεξαρτησία των πόλεων, πρέπει να αποχωρήσουν κάθε είδους στρατιωτικές φρουρές από ξένα εδά-
φη και να αποδοθούν οι κτήσεις στους νόμιμους κατόχους.
Ο Ισοκράτης συχνά καταδίκαζε κάθε πράξη βιαιότητας από τη μεριά οποιασδήποτε
ελληνικής πόλης εναντίον άλλης ελληνικής. Θεωρούσε ως μόνο επιτρεπτό όπλο την πει-
θώ. Η προσφυγή σε χρήση βίας ήταν θεμιτή μόνο όταν οι Έλληνες αγωνίζονταν εναντίον
των βαρβάρων. Έτσι, ο ρήτορας θεωρεί ότι η σύναψη ειρήνης με όλους τους ανθρώπους
στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και εξυπηρετεί το συμφέρον της πόλεως.
Βέβαια τους όρους της Ανταλκιδείου ειρήνης ο Ισοκράτης είχε κατακρίνει στον
Πανηγυρικό (§116-7) το 380 π.Χ., όπου υπερασπιζόταν το δικαίωμα της Αθήνας να έχει
την ηγεμονία στον ελλαδικό χώρο. Η αλλαγή των πολιτικών του απόψεων οφείλεται
στο ότι η Αθήνα δεν ήταν πλέον η μεγάλη δύναμη του παρελθόντος, οι εμφύλιες δια-
μάχες των Ελλήνων είχαν κορυφωθεί την εποχή της συγγραφής του Περί Ειρήνης και
στο ότι ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθεί η περσική απειλή, αν προηγουμένως
δεν εδραιωνόταν η ενότητα των Ελλήνων.
5. Επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επιτάφιοι, ήταν
οι εκφωνούμενοι σε διάφορες εορτές και συγκεντρώσεις. Με τους λόγους αυτούς εγκω-
μιάζονται ή επικρίνονται πράξεις και πρόσωπα του παρόντος με συνεχείς αναδρομές στο
παρελθόν και προβλέψεις του μέλλοντος. Ο ρήτορας ζητεί συγχρόνως να επιδείξει τη
ρητορική του δεινότητά και να προκαλέσει τις επευφημίες των ακροατών, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν υπηρετεί και συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Οι επιδεικτικοί λό-
γοι είναι εξάλλου, κατά τον Αριστοτέλη, συγγενείς με τους συμβουλευτικούς. Ο Ισοκράτης
κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του επιδεικτικού γένους.
6. ἀποσταίην, ἀποφανούμενος, προτιθέασιν, λοιπῶν, χρῆσθαι, γενομέναις, προσταττούσαις,
ἐξιέναι, εὑρήσομεν, συμφερούσας.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ
Ἐγώ δέ μεγίστην μέν ἡγοῦμαι συμμαχίαν εἶναι καί βεβαιοτάτην τό τά δίκαια πράττειν –
εἰκός γάρ καί τήν τῶν θεῶν εὔνοιαν γενέσθαι μετά τούτων, εἴπερ χρή περί τῶν μελλόντων
τεκμαίρεσθαι τοῖς ἤδη γεγενημένοις-, πρός δέ ταύτῃ τό καλῶς πολιτεύεσθαι καί σωφρόνως
ζῆν καί μεχρί θανάτου μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις ἐθέλειν καί μηδέν οὕτω δεινόν νομίζειν ὡς
τό κακῶς ἀκούειν ὑπό τῶν πολιτῶν· ἅ μᾶλλον ἡμῖν ἤ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπάρχει. Μεθ’
ὧν ἐγώ πολύ ἄν ἥδιον πολεμοίην ἤ μετά πολλῶν μυριάδων· οἶδα γάρ καί τούς πρώτους
ἡμῶν εἰς ταύτην τήν χώραν ἀφικομένους οὐ τῷ πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους, ἀλλά
ταῖς ἀρεταῖς ταῖς ὑπ’ ἐμοῦ προειρημέναις.
( Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 58-60)
περιγίγνομαι: υπερτερώ, ξεπερνώ

1. Να μεταφραστεί στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω απόσπασμα.
(Ìï íÜ äåò 20)
2. α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται των παρακάτω ρημάτων και ρηματικών τύπων
(στη φωνή που βρίσκονται):
ζῆν: β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής ενεστώτα.
μάχεσθαι: β΄ ενικό πρόσωπο Οριστικής ενεστώτα.
οἶδα: γ΄ ενικό πρόσωπο Ευκτικής ενεστώτα.
ἀφικομένους: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής παρακειμένου.
περιγενομένους: β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής αορίστου β΄.
προειρημέναις: α΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής αορίστου β΄.
β. Να γραφεί η πτώση που ζητείται για κάθε τύπο:
μεγίστην: αιτιατική ενικού, στο ίδιο γένος του συγκριτ. βαθμού.
ταύτῃ: ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος.
τῶν πολιτῶν: κλητική ενικού.
τῷ πλήθει: η ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
(Ìï íÜ äåò 10)
3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι τύποι:
βεβαιοτάτην, τά δίκαια, γενέσθαι, τοῖς πολεμίοις, ἤ τοῖς ἀνθρώποις, ὑπ’ ἐμοῦ
β. τοῖς γεγενημένοις, περιγενομένους: Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι μετοχές
και να αναλυθούν στις αντίστοιχες προτάσεις.
(Ìï íÜ äåò 10)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εγώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία και σταθερή συμμαχία το να πράττει κανείς τα
δίκαια –γιατί είναι φυσικό και η εύνοια των θεών να βρίσκεται μαζί μ’αυτά, αν βέβαια
πρέπει να βγάζει κανείς συμπεράσματα για τα μελλοντικά απ’ όσα έχουν ήδη συμβεί–,
και επιπροσθέτως (είναι πολύ σπουδαία...συμμαχία) το να πολιτεύεται σωστά και να ζει
με σύνεση και να θέλει να πολεμά τους εχθρούς μέχρι το θάνατο και να μη θεωρεί τίπο-
τα τόσο φοβερό, όσο το να κακολογείται από τους συμπολίτες του· αυτά τα έχουμε
εμείς περισσότερο παρά οι υπόλοιποι άνθρωποι. Με αυτούς εγώ πολύ πιο ευχάριστα θα
πολεμούσα παρά με πολλές χιλιάδες· γιατί γνωρίζω ότι και όσοι από εμάς έφτασαν
πρώτοι σε αυτήν τη χώρα δεν ξεπέρασαν τους άλλους σε πλήθος, αλλά στις αρετές που
έχω αναφέρει προηγουμένως.
2. á. ζῆ (ζῆθι)
μάχει / ῃ
εἰδείη
ἀφιγμένοι εἰσίν
περιγενοῦ
προειπώμεθα
â. τήν μείζονα ή μείζω
αὗται
(ὦ) πολῖτα
τοῖς πλήθεσιν
3. α. βεβαιοτάτην: επιθετικός προσδιορισμός στο «συμμαχίαν».
τά δίκαια: αντικείμενο σύστοιχο στο «πράττειν».
γενέσθαι: υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «εἰκός (ἐστί)», τελικό απαρ., σχέση
ετεροπροσωπίας (υποκ. απαρ. «τήν εὔνοιαν»).
τοῖς πολεμίοις: αντικείμενο στο απαρ. «μάχεσθαι».
ἤ τοῖς ἀνθρώποις: δοτική προσωπική κτητική στο «ὑπάρχει» και β΄ όρος σύγκρισης
που εκφέρεται με ἤ και ομοιόπτωτα σε σχέση με τον πρώτο (α΄ όρος: ἡμῖν).
ὑπ’ ἐμοῦ: εμπροθ. προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου.
β. τοῖς γεγενημένοις: επιθετική μετοχή.
ανάλυση: τούτοις ἅ γεγένηται (αττική σύνταξη λόγω ουδετέρου).
περιγενομένους: κατηγορηματική μετοχή (συνημμένη στο αντικ. του ρήματος «τούς
ἀφικομένους»).
ανάλυση: «...ὅτι οἱ ἀφικόμενοι...περιεγένοντο».
 

Ισοκράτης ( Διαγώνισμα I )

2013-03-20 13:18

 

Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 – 21

1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Φημί … συμφερούσας».
(Ìï íÜ äåò 10)
2. Τι προτείνει ο Ισοκράτης και με ποιο σκεπτικό στην παράγραφο 16; Είχε πάντα τις ίδιες
απόψεις; (Ìï íÜ äåò 15)
3. Να παρουσιάσετε τα θετικά αποτελέσματα της ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη τις πα -
ραγράφους 20-21:
Αν κάνουμε ειρήνη και συμπεριφερθούμε όπως ορίζουν οι κοινές συνθήκες, θα κατοι-
κούμε στην πόλη μας με μεγάλη ασφάλεια, αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κιν-
δύνους και διχόνοια στην οποία τώρα έχουμε περιέλθει. Αντίθετα κάθε μέρα θα γινόμα-
στε πιο πλούσιοι απαλλαγμένοι από τους φόρους και τις τριηραρχίες και τις άλλες
εισφο ρές για τον πόλεμο και ασχολούμενοι με την καλλιέργεια των χωραφιών και τη
ναυτιλία και τις άλλες εργασίες, που έχουν εκλείψει εξαιτίας του πολέμου.
Ακόμη θα δούμε την πόλη μας να έχει διπλάσια έσοδα από όσα έχει τώρα, να είναι
γεμάτη από εμπόρους και ξένους και μετοίκους από τους οποίους έχει ερημωθεί τώρα.
Και το σπουδαιότερο, θα έχουμε συμμάχους όλους τους ανθρώπους όχι με τη βία αλλά
με τη θέλησή τους και δεν θα μας δέχονται όταν είμαστε ασφαλείς εξαιτίας της δύνα -
μής μας, κι όταν θα κινδυνεύουμε θα αποστατούν, αλλά θα συμπεριφέρονται όπως
αρμόζει να συμπεριφέρονται οι αληθινοί φίλοι και σύμμαχοι.
(Ìï íÜ äåò 15)
4. Τι γνωρίζετε για τους επιδεικτικούς λόγους;
(Ìï íÜ äåò 10)
5. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο τύποι που να είναι ετυμολογικά συγγενείς των
παρακάτω λέξεων: αποθήκη, κατάχρηση, γονιός, διάταγμα, εισιτήριο, εφευρέτης, ανα -
φορά.
(Ìï íÜ äåò 10)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Υποστηρίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να κάνουμε ειρήνη όχι μόνο με τους Χίους και τους
Ροδίους και τους Βυζαντίους και τους Κώες, αλλά και με όλους γενικά τους ανθρώπους
και να εφαρμόσουμε τις συνθήκες, όχι αυτές που τώρα κάποιοι έχουν προτείνει, αλλά αυ-
τές που συμφωνήθηκαν με το βασιλιά και τους Σπαρτιάτες, και που επιβάλλουν να είναι
αυτόνομοι οι Έλληνες και να αποχωρήσουν οι φρουρές απ’ τις ξένες πόλεις και ο καθέ-
νας να έχει τη δική του (πόλη). Γιατί δε θα βρούμε ούτε πιο δίκαιες, ούτε περισσότερο
επωφελείς για την πόλη από αυτές (τις συνθήκες).
2. Η παράγραφος 16 αποτελεί την πρόταση (propositio) του ρήτορα, η οποία διατυπώνε -
ται στη μακροσκελή περίοδο «Φημί δ’ οὖν χρῆναι … καί τήν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους». Ο
Ισοκράτης προτείνει τη σύναψη ειρήνης και τη δημιουργία ομαλών σχέσεων όχι μόνο
με τους πρώην συμμάχους (Κώους, Χίους, Ροδίους) που είχαν αποστατήσει από τη β΄
αθηνα3κή συμμαχία αλλά με ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, ώστε να επικρατήσει πολι -
τική σταθερότητα. Υπογραμμίζει τους πιο σημαντικούς όρους ειρήνης που είχε προ -
τείνει και ο ρήτορας Εύβουλος, οι οποίοι προσεγγίζουν τους δυσμενείς, επονείδιστους
όρους της Ανταλκιδείου Ειρήνης. Σύμφωνα μ’ αυτούς κατοχυρώνεται η αυτονομία και
ανεξαρτησία των πόλεων, ότι πρέπει να αποχωρήσουν κάθε είδους στρατιωτικές φρου -
ρές από ξένα εδάφη και να αποδοθούν οι κτήσεις στους νόμιμους κατόχους.
Ο Ισοκράτης συχνά καταδίκαζε κάθε πράξη βιαιότητας από τη μεριά οποιασδήποτε
ελληνικής πόλης εναντίον άλλης ελληνικής. Θεωρούσε ως μόνο επιτρεπτό όπλο την
πειθώ. Η προσφυγή σε χρήση βίας ήταν θεμιτή μόνο όταν οι Έλληνες αγωνίζονταν ενα -
ντίον των βαρβάρων. Έτσι, ο ρήτορας θεωρεί ότι η σύναψη ειρήνης με όλους τους
ανθρώ πους στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και εξυπηρετεί το συμφέρον της πό -
λεως.
Βέβαια τους όρους της Ανταλκιδείου ειρήνης ο Ισοκράτης είχε κατακρίνει στον «Πα -
νη γυρικό» (§116-7) το 380 π.Χ., όπου υπερασπιζόταν το δικαίωμα της Αθήνας να έχει την
ηγεμονία στον ελλαδικό χώρο. Η αλλαγή των πολιτικών του απόψεων οφείλεται στο ότι
η Αθήνα δεν ήταν πλέον η μεγάλη δύναμη του παρελθόντος, οι εμφύλιες διαμάχες των
Ελλήνων είχαν κορυφωθεί την εποχή της συγγραφής του Περί Ειρήνης και στο ότι ήταν
πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθεί η περσική απειλή, αν προηγουμένως δεν εδραιωνόταν
η ενότητα των Ελλήνων.
3. Αν συνάψουν ειρήνη και σεβαστούν τις κοινές συνθήκες, η πόλη θα αποκτήσει οικονομι-
κή ευρωστία, αφού θα απαλλαγεί από φόρους και εισφορές για τον πόλεμο, και θα δι -
πλασιάσει τα έσοδά της από την έντονη οικονομική κίνηση από την επάνοδο των εμπό -
ρων, των ξένων και των μετοίκων. Θα ασχολούνται ακόμη με παραγωγικές, ειρηνικές
ενασχολήσεις, όπως η γεωργία, η ναυτιλία, η μεταλλουργία. Έτσι θα τεθούν οι βάσεις
για οικονομική άνοδο και κοινωνική ευδοκίμηση. Επίσης θα υπάρχει ασφάλεια, θα έχουν
ομόνοια μεταξύ τους και θα κερδίσουν αίγλη και υπόληψη ανάμεσα στους άλλους Έλληνες. Επίσης υπογραμμίζει και το ηθικό όφελος μιας σταθερής συμμαχίας που θα
βασίζεται πλέον στην πειθώ, την εκούσια φιλία και θέληση και όχι στη βία. Σύμφωνα με
τον Ισοκράτη, τότε οι σχέσεις με τους συμμάχους θα διέπονται από συνέπεια και
σταθερότητα. Έτσι με την παράθεση των υλικών και ηθικών αγαθών, που θα προκύ -
ψουν, θέλει να εντυπωσιάσει το ακροατήριο και κατ΄ επέκταση να πείσει για την ορθό -
τη τα των θέσεών του.
4. Επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επιτάφιοι, ήταν
οι εκφωνούμενοι σε διάφορες εορτές και συγκεντρώσεις. Με τους λόγους αυτούς εγκω-
μιάζονται ή επικρίνονται πράξεις και πρόσωπα του παρόντος με συνεχείς αναδρομές
στο παρελθόν και προβλέψεις του μέλλοντος. Ο ρήτορας ζητεί συγχρόνως να επιδείξει
τη ρητορική του δεινότητά και να προκαλέσει τις επευφημίες των ακροατών, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι δεν υπηρετεί και συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Οι επιδεικτι-
κοί λόγοι είναι εξάλλου, κατά τον Αριστοτέλη, συγγενείς με τους συμβουλευτικούς. Ο
Ισοκράτης κρίνεται ως ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του επιδεικτικού γένους.
5. συνθήκαις, χρῆσθαι, γενομέναις, προσταττούσαις, ἐξιέναι, εὑρήσομεν, συμφερούσας.
 

Ισοκράτης ( Ερωτήσεις 14-16 )

2013-03-20 13:17

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
§§ 14 – 16

§§ 14-15
1. Ποιο δηµοκρατικό δικαίωµα υπαινίσσεται ο Ισοκράτης στην §14 ότι έχει καταπατηθεί και δεν εκφράζονται ελεύθερα, όπως στο παρελθόν, οι ιδέες των πολιτών της Αθήνας; Να επιλέξετε από τα επόµενα και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: α) παρρησία, β) ἰσονοµία, γ) θεωρικά, δ) ἰσηγορία.
2. Ο Ισοκράτης καταγγέλλει την ανελευθερία του λόγου. Να σηµειώσετε: α) ποια πληροφορία µας παρέχει για την εποχή του, β) γιατί σε κάθε ευνοµούµενη κοινωνία η ελεύθερη διατύπωση των ιδεών αποτελεί δικαίωµα του πολίτη και κυρίαρχη δηµοκρατική αρχή;
3. Ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί ο Ισοκράτης για να παρουσιάσει την αντιδηµοκρατικότητα του πολιτεύµατος της Αθήνας στην εποχή του;
4. Ποιες αντιφάσεις διακρίνει ο Ισοκράτης στη ζωή των Αθηναίων και των αρχόντων τους;

Λεξιλογικές:
5. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β µε κριτήριο την ετυµολογική τους συγγένεια:
Α Β

ἐναντιοῦσθαι
ἐκφέρω
δηµοκρατία
ἀποφαίνοµαι
προστάττω
χαρίζοµαι
χρῶµαι
ἀφίσταµαι (ἀποσταίην)
αὐτόνοµος
νουθετῶ
δηµοκρατικός
νουθεσία
αποφατικός
εναντίωση, ενάντιος
χρησιµοποιώ
προστακτική
χάρισµα
εκφορά
απόσταση
αυτονοµηµένος, αυτονοµούµαι


6. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α µε τις λέξεις της στήλης Β:
Α Β 
διά + νοῦς
δῆµος + κράτος
πᾶς + ῥῆσις
νοῦς + τίθηµι
ἀπό + ἵσταµαι
πρό + τίθηµι
ἐπί + πλήττω
χείρ + τείνω

χειροτονία
νουθετώ
επίπληξη
δηµοκρατία
πρόθεση
απόσταση
διάνοια
παρρησία

6. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν µε λέξεις που έχουν ετυµολογική σχέση µε αντίστοιχες του κειµένου σας:
«Ἐξ ἰδίων κρίνονται τὰ ..........................».
«Καί ἄφες ἡµῖν τὰ ....................................ἡµῶν».
«Τὰ καλὰ καὶ ................................ σοι προσφέροµεν».


§§ 16
1. Με ποιο επιχείρημα ο ρήτορας τεκμηριώνει την πρότασή του να αποδεχτούν οι Αθηναίοι ακόμα και την Ανταλκίδια Ειρήνη; Πώς το κρίνετε;
2. Οι αρχές της αυτονομίας – ανεξαρτησίας και του δικαίου ισχύουν στην εποχή μας; Να αιτιολογήσεις τη θέση σου.

Λεξιλογικές
3. α) Να βάλετε σε κύκλο τα ρήµατα που στην αρχαία ελληνική έχουν την ίδια σχεδόν σηµασία µε το ρ. οἶδα, β) να διακρίνετε την εννοιολογική διαφορά τους και γ) να σχηµατίσετε µία πρόταση µε τη σηµασία του καθενός στην νέα ελληνική:
α) γιγνώσκω, µανθάνω, διδάσκω, ἐπίσταµαι, βουλεύοµαι.
β) .......................... σηµαίνει στη ν. ε.:..................................
........................... σηµαίνει στη ν. ε.: ................................
γ) ..........................................................................................
..........................................................................................

4. Να γράψετε στη νέα ελληνική λέξεις απλές ή σύνθετες που να έχουν το ίδιο θέµα µε τις λέξεις που ακολουθούν: γιγνώσκων, τῆς πόλεως, βασιλέα, ἔχειν.

5. Να σχηµατίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική µε τις λέξεις που ακολουθούν (µία πρόταση για κάθε λέξη): διάνοια, δεινότατος, ὄφελος, αὐτόνοµος.

6. Να σηµειώσετε δίπλα σε καθεµία από τις λέξεις που ακολουθούν τη λέξη του κειµένου µε την οποία έχει ετυµολογική σχέση: φρόνιµος, περιφορά, διάθεση, παράσταση, καταφατικός, εκθετήριον, πολεοδοµία, αποθήκη, εισιτήριο, αναφορά.
 

Ισοκράτης (Ερωτήσεις 1-2 )

2013-03-20 13:15

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
§§ 1 – 2


1. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα;

2. Με ποιον τρόπο στις δύο πρώτες παραγράφους του προοιμίου καταφέρνει ο ρήτορας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε;

3. Να εντοπίσετε αν πραγματώνονται οι σκοποί του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου ήδη από τις πρώτες δύο παραγράφους του προοιμίου του «Περὶ Εἰρήνης» λόγου; (για τους σκοπούς του προοιμίου βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 18).

Λεξιλογικές . Σηµασιολογικές ασκήσεις
4. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων παίρνοντας το κατάλληλο ρήµα από το πλαίσιο:
αποτελώ συντελώ διατελώ εκτελώ επιτελώ

• Το ήθος του ............. παράδειγµα προς µίµηση.
• ............. µετά τιµής.
• Ο υπάλληλος ............. τα καθήκοντά του µε ευσυνειδησία.
• Το έργο που ............ είναι άξιο θαυµασµού.
• Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες ............. στην αναβολή του ταξιδιού.

5. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη από το πλαίσιο. Μια λέξη θα χρησιµοποιηθεί δύο φορές.

κατάταξη µετάταξη σύνταξη ένταξη απόταξη διάταξη επίταξη υπόταξη

• Η ............. του ατόµου στην κοινωνία.
• Πριν από την ............. στο στρατό είχε τελειώσει το Πανεπιστήµιο.
• Η ............. του νόµου για το συγκεκριµένο θέµα είναι σαφής.
• Το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προβλέπει υποχρεωτική ............. των υπαλλήλων.
• Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν η ............ από το στρατιωτικό σώµα.
• Η ............ των τµηµάτων έγινε στην πλατεία και η παρέλαση πραγµατοποιήθηκε απρόσκοπτα.
• Η ............. είναι συντακτικός όρος.
• Για την κάλυψη των αναγκών του πολέµου έγινε ............. όλων των µεταφορικών µέσων.
• Παίρνει τόσο µικρή ............. που δεν του επιτρέπει να ζήσει ανθρώπινα.

6. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα παράγωγά τους στη στήλη Β.

Α

1. φηµί 2. τάττ(σσ)ω 3. δέδοικα ή δέδια 4. βουλεύω
Β
τάγµα αδεής φάση βουλευτής ταγός δειλός φήµη τακτός βούλευµα φωνή τακτικός βουλευτήριο δεισιδαιµονία


7. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των λέξεων:
πλείονες ................σωτηρία ................κτῶµαι ................πόρρω ................ σύµµαχος ................θαρρῶ ................

8. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:
βούλοµαι ................ βουλεύω ................ οἴοµαι - οἶµαι ................ προσήκει ................ δέδοικα - δέδια ................
 

Ισοκράτης ( Μετάφραση - Σχόλια - Ερωτήσεις )

2013-03-20 13:13

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ενότητα Α΄ (§§ 1 - 2): Προοίμιο

§ 1
Όλοι γενικά όσοι ανέρχονται σ’ αυτό εδώ το βήμα συνηθίζουν να λένε ότι τα πιο σημαντικά και τα πιο αξιοπρόσεκτα (ζητήματα) για την πόλη είναι εκείνα, για τα οποία οι ίδιοι πρόκειται να δώσουν συμβουλές• αλλά όμως, αν ταίριαζε να κάνει κάποιος έναν τέτοιο πρόλογο και για μερικά άλλα (θέματα), μου φαίνεται ότι επιβάλλεται και για σημερινά ζητήματα από αυτό το σημείο να αρχίσει.

§ 2
Γιατί έχουμε έρθει για να συζητήσουμε για πόλεμο και ειρήνη, (πράγματα) που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, και για τα οποία είναι ανάγκη αυτοί που αποφασίζουν σωστά να ευτυχούν περισσότερο από τους άλλους. Τόσο μεγάλη λοιπόν είναι η σπουδαιότητα (των θεμάτων ) εκείνων, για τα οποία έχουμε συγκεντρωθεί.


Ενότητα Β΄ (§§ 14 -16)

§ 14
Εγώ όμως ξέρω ότι είναι δύσκολο να εναντιώνομαι στις προθέσεις σας και ότι, παρόλο που υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, με εξαίρεση εδώ για όσους είναι πάρα πολύ ανόητοι και δε σας φροντίζουν καθόλου, και στο θέατρο για τους κωμικούς ποιητές• αυτό είναι και το πιο φοβερό απ’ όλα, ότι δηλαδή αυτούς που κάνουν γνωστά στους Έλληνες τα σφάλματα της πόλης τόσο πολύ (τους) ευγνωμονείτε, όσο ούτε όσους (σας) ευεργετούν, ενώ ενάντια σ’ όσους σας επιπλήττουν και σας συμβουλεύουν οργίζεστε τόσο πολύ, όπως ακριβώς (οργίζεστε) ενάντια σ’ όσους κάνουν κάτι κακό στην πόλη.•

§ 15
Όμως μολονότι υπάρχουν αυτά, δε θα μπορούσα να απομακρυνθώ από όσα σκέφτηκα. Γιατί έχω ανέβει στο βήμα, όχι για να σας γίνω ευχάριστος ούτε για να επιζητήσω την εκλογή μου ως άρχοντα, αλλά για να εκφράσω τη γνώμη μου γι’ αυτά που τυχαίνει να γνωρίζω, πρώτα σχετικά με όσα έχουν προτείνει οι πρυτάνεις, έπειτα σχετικά με τις υπόλοιπες υποθέσεις της πόλης• γιατί δε θα υπάρξει καμιά ωφέλεια από όσα έχουν αποφασιστεί τώρα για την ειρήνη, αν δεν αποφασίσουμε σωστά για τα υπόλοιπα.

§ 16
Υποστηρίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ειρήνη όχι μόνο με τους Χίους και τους Ρόδιους και τους Βυζάντιους και τους Κώους, αλλά και με όλους γενικά τους ανθρώπους, και να εφαρμόζουμε τις συνθήκες, όχι αυτές που τώρα κάποιοι έχουν προτείνει, αλλά αυτές που συμφωνήθηκαν με το βασιλιά και τους Σπαρτιάτες, και που επιβάλλουν να είναι αυτόνομοι οι Έλληνες και να αποχωρήσουν οι φρουρές από τις ξένες πόλεις και ο καθένας να έχει τη δική του (πόλη). Γιατί δε θα βρούμε ούτε πιο δίκαιες ούτε πιο επωφελείς για την πόλη (μας) από αυτές (τις συνθήκες).


Ενότητα Δ΄ (§§ 63 –64)

§ 63
Όσα λοιπόν πρέπει να έχουν αυτοί που πρόκειται να ευτυχήσουν, δηλαδή την ευσέβεια, τη σύνεση και τη δικαιοσύνη και την άλλη αρετή, τα έχουμε αναφέρει λίγο πρωτύτερα• ωστόσο πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε το ταχύτερο με σκοπό να γίνουμε ενάρετοι χαρακτήρες, είναι αλήθεια αυτό που θα πούμε, ίσως όμως σε σας, αν το ακούσετε, μπορεί να φανεί ότι είναι φοβερό και πολύ διαφορετικό από των τρόπο σκέψης των άλλων.

§ 64
Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι και την πόλη εμείς θα διοικήσουμε καλύτερα, και ότι οι ίδιοι θα είμαστε καλύτεροι και θα προοδεύσουμε σε όλες γενικά τις πράξεις, αν σταματήσουμε να επιθυμούμε την ηγεμονία στη θάλασσα. Γιατί αυτή είναι που και τώρα προκάλεσε σε μας ταραχές και κατέλυσε τη δημοκρατία εκείνη με την οποία ζούσαν οι πρόγονοί μας και ήταν οι πιο ευτυχισμένοι από του Έλληνες, και (που είναι) σχεδόν αιτία όλων γενικά των συμφορών, και που έχουμε οι ίδιοι, και που προξενούμε στους άλλους. 

¢ Z ¢ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Ένας άλλος συγγραφέας της εποχής μας επιτρέπει να δούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι επιδίωκε ο Εύβουλος και οι συνεργάτες του. Πρόκειται για τον Ισοκράτη, δάσκαλο της ρητορικής και στενό φίλο πολλών αθηναίων πολιτικών. Αν και ο ίδιος παρέμεινε στο περιθώριο της πολιτικής ζωής της Αθήνας, δεν έπαψε ποτέ στους λόγους του – που δεν ήταν λόγοι πραγματικοί, αλλά ρητορικά υποδείγματα για τους μαθητές του – να σχολιάζει τα γεγονότα και την κατάσταση της εποχής του. Γύρω στα 356 λοιπόν, δηλαδή τότε που ο Εύβουλος, ως προϊστάμενος τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν τεταγμένων, κατεύθυνε την πολιτική ζωή της Αθήνας, ο Ισοκράτης γράφει ένα λόγο που και μόνο ο τίτλος του αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, αφού τον επιγράφει «Περὶ εἰρήνης». Υπολογίζεται ότι τον έγραψε λίγο πριν η μάχη στα Έμβατα αναγκάσει τους Αθηναίους να παραιτηθούν από την κυριαρχία του Αιγαίου. Από την αρχή του λόγου ο Ισοκράτης εκθέτει το πολιτικό του πιστεύω με τρόπο που θυμίζει πολύ έντονα το προοίμιο της πραγματείας του Ξενοφώντα (εννοεί το έργο του τελευταίου «Πόροι»).
Ο Ισοκράτης όμως είναι λιγότερο ακριβής από τον Ξενοφώντα, όταν μιλά για τους πόρους που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην πόλη η επιστροφή στην ειρήνη. Αντίθετα είναι πιο αναλυτικός σχετικά με τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται ο πόλεμος, τις εισφορές και την τριηραρχία. Αυτά ήταν που καταπονούσαν σκληρά τους πολίτες, κι ο Ισοκράτης δεν κάνει εδώ άλλο από το να εκφράζει τη δυσαρέσκειά τους. Η διάκριση ανάμεσα στον παλιό αρχοντικό πλούτο και τον πιο πρόσφατο, που αποκτήθηκε με κάποια βιοτεχνική απασχόληση, έχει εξαφανιστεί, κι όλοι μαζί οι πλούσιοι αντιδρούν από ’δω και πέρα στην ιμπεριαλιστική πολιτική, γιατί αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος. Αυτά μας βοηθούν να μαντέψουμε μέσα από τα λόγια του Ισοκράτη σε ποια στοιχεία της αθηναϊκής κοινωνίας στηριζόταν ο Εύβουλος: ήταν οι πλούσιοι, οι κτηματίες, αυτοί οι χίλιοι διακόσιοι περίπου πολίτες που κατέβαλαν στην πόλη εισφορά και, οργανωμένοι στις τριηραρχικές συμμορίες, που είχαν πρόσφατα δημιουργηθεί, είχαν αναλάβει την υποχρέωση να εξοπλίζουν τον αθηναϊκό στόλο. Αντίθετα από τους ολιγαρχικούς του τέλους του περασμένου αιώνα, οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν εχθροί της δημοκρατίας. Επειδή όμως είχαν συνείδηση του βάρους του πολέμου, που γινόταν όλο και μεγαλύτερο, ήθελαν να δουν την Αθήνα να παραιτείται από την ηγεμονία και τα υλικά πλεονεκτήματα που της εξασφάλιζε, για να προσπαθήσει να ζει από τις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτή η αντιμετώπιση του προβλήματος οδηγεί στην αναζήτηση των μέσων που θα επέτρεπαν την αύξηση των αθηναϊκών πόρων, και θεμελιώνει μια νοοτροπία που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε «οικονομική», αν και βέβαια η «οικονομία» χαρακτηρίζεται ακόμη, όπως είδαμε, από έναν πολύ απλοϊκό εμπειρισμό. Το βέβαιο είναι ότι στο σημείο αυτό σημειώνεται μια σημαντική στροφή στην ιστορία της πόλης, που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε σημαντικούς μετασχηματισμούς, αν δε μεσολαβούσε, εμπόδιο, στην εξέλιξη της Αθήνας, η ανάπτυξη της μακεδονικής δύναμης.

CLAUDE MOSSÉ
ΑΘΗΝΑ
‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ’
(Έκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.) σ.σ. 148 – 153

ΓΕΝΙΚΑ

Ο λόγος του Ισοκράτη «Περὶ εἰρήνης» γράφτηκε και κυκλοφόρησε ως πολιτικό φυλλάδιο το 356 π.Χ., λίγο πριν από τη μάχη στα Έμβατα, που ανάγκασε τους Αθηναίους να παραιτηθούν από την κυριαρχία στη θάλασσα. 
Ο Ισοκράτης υποστηρίζει ότι η σύναψη μιας καθολικής ειρήνης θα ωφελήσει όλους τους Έλληνες αλλά περισσότερο την Αθήνα. Απαιτούνται όμως βαθιές αλλαγές στην εσωτερική πολιτική κι εγκατάλειψη της θαλάσσιας ηγεμονίας. Αυτή η φιλειρηνική πολιτική προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις, διότι οι Αθηναίοι έχουν ήδη εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον των παλαιών σύμμαχων, που με την αποστασία τους ζημίωσαν το αθηναϊκό κράτος (Συμμαχικός πόλεμος 357 – 355 π.Χ.).
Ο «Περὶ εἰρήνης» λόγος του Ισοκράτη ανήκει στους επιδεικτικούς λόγους του και χαρακτηρίζεται «ἀπὸ ὑψηλὴν τέχνην, ἐπιδεικτικὸν ὕφος, γλαφυρότητα, σαφήνειαν, τελειότητητα εἰς τὴν δομὴν τῶν περιόδων καὶ πολλὰ σχήματα λόγου» (βλ. Ἀριστ. Σκιαδᾶ Ἑλληνικὴ Γραμματολογία, Ἀθῆναι 1977).
Ο λόγος παρά τις συχνές επαναλήψεις και παρεκβάσεις χωρίζεται ευδιάκριτα
σε προοίμιο (§§ 1 - 15), πρόθεση (§ 16), απόδειξη (§§ 17 -144) και επίλογο (§ 145).
Κατά τον Αριστοτέλη ουσιώδη μέρη του λόγου είναι η πρόθεση και η απόδειξη (πίστις). («Ἀναγκαῖα ἄρα μόρια, πρόθεσις καὶ πίστις. Ἴδια μὲν οὖν ταῦτα, τὰ δὲ πλεῖστα προοίμιον, πρόθεσις, πίστις, ἐπίλογος•» (Ρητορ. Γ΄ 1414b 6)).
Στο προοίμιο (§§ 1 -15) ο Ισοκράτης τονίζει τη σημασία μιας ειλικρινούς συζητήσεως (§§ 1 -2) και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να ακουσθεί η αλήθεια από τους Αθηναίους (§§ 3 -15).

? p £

§§ 1-15: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (§§ 1 -2): Προοίμιο

Βασική επιδίωξη του Ισοκράτη σ’ αυτή την ενότητα του προοιμίου είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στην Εκκλησία του Δήμου. Ταυτόχρονα βέβαια ν’ αντιληφθούν οι Αθηναίοι ότι πρέπει ν’ αντιμετωπίσουν την πρόταση του για ειρήνη με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

§ 1

«ἅπαντες μὲν εἰώθασιν οι παριόντες» (γενίκευση): Τοποθετεί το λόγο του μεταξύ αυτών που εκφωνούνται στην Εκκλησία του Δήμου, αν και ο «Περὶ εἰρήνης» λόγος ποτέ δεν εκφωνήθηκε αλλά κυκλοφόρησε ως πολιτικό φυλλάδιο (δραματοποίηση). Μ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να προσδώσει αξιοπιστία στα λεγόμενά του.

§ 2

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ (μ’ αυτό εφιστά την προσοχή των ακροατών για τις μελλοντικές τους αποφάσεις και ενέργειες):
Ο ρήτορας τονίζει ότι η ευτυχία (εὖ πράττειν) προέρχεται από τις ορθές αποφάσεις.
Για να δοθεί η εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε και να κερδίσουν κύρος οι προτάσεις του ρήτορα, χρησιμοποιούνται οι εξής εκφράσεις:
- ἐνθάδε: ο αναγνώστης φαντάζεται ότι ο ομιλητής δείχνει με χειρονομίες το χώρο της Εκκλησίας του Δήμου (δραματοποίηση).
- περὶ τῶν παρόντων: το θέμα παρουσιάζεται ως ένα ζήτημα που απασχολεί την Εκκλησία του Δήμου (δραματοποίηση).
- ἥκομεν … ἐκκλησιάσοντες - συνεληλύθαμεν Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεδρίαση της Εκκλησίας του δήμου (δραματοποίηση).

ΣΚΟΠΟΙ §§ 1-2 1) εύνοια ακροατών: ο ρήτορας ευθυγραμμίζεται με την τακτική των ρητόρων να υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα των θεμάτων, για τα οποία θα προσφέρουν συμβουλές, 
2) προσοχή ακροατών – αναγνωστών: προβάλλει το πόσο σημαντικό το αντικείμενο της αγόρευσης, 
3) ευμάθεια (ενημέρωση) ακροατών - αναγνωστών θέτει το ζήτημα ( «ἥκομεν γάρ ἐκκλησιάσοντες περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης» ).

? p £

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (§§ 14 - 16): Προοίμιο

§ 14

- Αντίφαση Αθηναϊκής πολιτείας: Δημοκρατία  έλλειψη παρρησίας.
* Η αντίφαση δίνεται με την εναντιωματική μετοχή (δημοκρατίας οὔσης).
- Υπερβολή Ισοκράτη Μόνο οι αφρονέστατοι και οι κωμικοί ποιητές μπορούν να μιλούν θαρραλέα στην Εκκλησία του Δήμου. 
* Χρήση πάρισου (= ίσος αριθμός συλλαβών στις δυο ειδικές προτάσεις: «ὅτι τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν…τοῖς εὔ ποιοῦσι // πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας … ἐργαζομένους») – δείχνει την αποκορύφωση της τραγικής κατάστασης με την παράλογη συμπεριφορά Αθηναίων.
Προδιαθέτει τους αναγνώστες – ακροατές γι’ αυτά που θα προτείνει (σύναψη ειρήνης και εγκατάλειψη της ναυτικής ηγεμονίας) – ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ή ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ή ΠΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ή ΠΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

§ 15

1η ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ

«Ὅμως δὲ» Αντιθετική σύνδεση με τα προηγούμενα. Προετοιμάζει τους αναγνώστες για την αντίθεση του Ισοκράτη στο πολιτικό ρεύμα της εποχής του.

Η εναντίωσή του - διαγραμματικά

- «τούτων ὑπαρχόντων» (εναντ. μ.τ.χ.): αναφέρεται στο αρνητικό πολιτικό κλίμα
 α) «οὐκ ἂν ἀποσταίην»,β) «ὧν διενοήθην»: υπογραμμίζουν την ακράδαντη θέληση του ρήτορα να παραμείνει πιστός στις αρχές του.

2η ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ


οὐ χαριούμενος ὑμῖν
οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων
παρελήλυθα γὰρ 

ἀλλὰ ἀποφανούμενος πρῶτον μὲν περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις ἔπειτα περὶ τῶν ἄλλων τῶν 
προτιθέασιν τῆς πόλεως πραγμάτων

Οι τρεις τελικές μετοχές που προσδιορίζουν επιρρηματικά το ρ. «παρελήλυθα» έχουν βαρύνουσα σημασία.
Στις δύο πρώτες έχουμε αντιφατική συμπλοκή (οὐ…οὐδὲ) και στην τρίτη έχουμε αντιθετική σύνδεση με τις δύο πρώτες (ἀλλὰ).
1. οὐ χαριούμενος ὑμῖν
2. οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων
3. ἀλλὰ ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω γιγνώσκων

«παρελήλυθα» ρήμα σε α΄ ενικό  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (επιδίωξη του ρήτορα είναι να θεωρήσουν οι αναγνώστες ότι ο λόγος εκφωνήθηκε).
Το ρήμα προσδιορίζεται 3 τελικές μετοχές με διαδοχική αύξηση των συλλαβών – λεκτική κλιμάκωση.

«οὐ χαριούμενος ὑμῖν» (8 συλλαβές).
«παρελήλυθα» «οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων» (10 συλλαβές).
«ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω γιγνώσκων» (15 συλλαβές).

Ο Ισοκράτης διακηρύσσει με σαφήνεια και παραστατικότητα 
α) ότι δεν έχει σκοπό να κολακέψει τους ακροατές του.
β) ότι δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος.
γ) ότι είναι αποφασισμένος να εκφράσει με ειλικρίνεια τη γνώμη του.

3η ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ («οὐδὲν γάρ…βουλευσώμεθα»)

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ προοιμίου του λόγου («οὐδὲν γὰρ ὄφελος…ὀρθῶς βουλευσώμεθα»): Τονίζει ο ρήτορας την ανάγκη να ρυθμιστούν πριν με ορθές αποφάσεις τα θέματα εσωτερικής πολιτικής γιατί διαφορετικά οι αποφάσεις για ειρήνη δε θα ωφελήσουν καθόλου.

«ὀρθῶς βουλευσώμεθα» Σκόπιμα και για έμφαση, ο ρήτορας θέλει αυτή η φράση να ακουστεί στο τέλος. Έτσι τίθενται όλοι οι Αθηναίοι πολίτες προ των ευθυνών τους. Σημειωτέον ότι με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο (βουλευσώμεθα και όχι βουλεύσησθε) περιλαμβάνει και τον εαυτό του ο ρήτορας, γιατί το μέλλον της Αθήνας εξαρτάται από την ορθοφροσύνη όλων. 

§ 16 ΠΡΟΤΑΣΗ (propositio) 

Φημὶ  χρῆναιποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην καὶ χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις


μὴ μόνον…ἀλλὰ μὴ ταύταις ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν…
πραστατούσαις δὲ…


εἶναι…καὶ ἐξιέναι… καὶ ἔχειν (πολυσύνδετο)

Φημὶ (στην αρχή της 1ης περιόδου). «Φημὶ δ’ οὖν χρῆναι … ἔχειν ἑκάστους» ΠΡΟΤΑΣΗ για ειρήνη. Αιτιολογείται με τη σύντομη περίοδο «τούτων γὰρ …συμφερούσας». Ο ρήτορας προτείνει ως αναγκαιότητα την επιδίωξη ειρηνικών σχέσεων όχι μόνο με τους παλιούς συμμάχους (Βυζαντίους, Χίους, Ροδίους και Κώους) που είχαν αποστατήσει από τη Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, αλλά με ολόκληρο τον κόσμο.
Και οι όροι της νέας συνθήκης δεν είναι άλλοι από εκείνους της Ανταλκίδειας ειρήνης:
α) κατοχύρωση της αυτονομίας των πόλεων,
β) αποχώρηση κάθε είδους στρατιωτικής δύναμης από ξένα εδάφη,
γ) απόδοση των κτήσεων στους νόμιμους κατόχους.
Σκόπιμα τίθεται στο τέλος της πρόθεσης η μετοχή «συμφερούσας», καθώς υπενθυμίζει την τελευταία περίοδο του προοιμίου («οὐδὲν ὄφελος…βουλευσώμεθα»).

? p £

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (§§ 17-27) [από μετάφραση]

Από την § 17 ξεκινά το κυρίως μέρος του λόγου, όπου παρατίθενται οι πίστεις. Στην πρώτη ενότητα των πίστεων (§§ 17-27) ο ρήτορας ασχολείται με τα πλεονεκτήματα από την ειρήνη, που εγγυάται την αυτονομία των ελληνικών πόλεων.

§§ 17-18

Ο ρήτορας γνωρίζει καλά ότι η πρόταση που διατύπωσε στην §16, δηλ. η εγκατάλειψη των κτήσεων της Αθήνας, θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια στους ακροατές – αναγνώστες του. Σπεύδει λοιπόν να δώσει τη διαβεβαίωση ότι είναι ανόητοι και παράφρονες αυτοί που θεωρούν πλεονεκτήματα την αδικία και τη βίαιη κατοχή ξένων πόλεων («νομίζω πως όλοι μας…τέτοιου είδους ενέργειες»). Ο χαρακτηρισμός της αντίθετης άποψης ως ανόητης και παράφρονος αποτελεί υπερβολή, με την οποία όμως ο ρήτορας θέλει να αναστρέψει τις ενδεχόμενες εις βάρος του κατηγορίες, ώστε μα μην τον χαρακτηρίσουν «εθνικό μειοδότη» (σχήμα προλήψεως ή προκαταλήψεως). Είναι σα να τους λέει: Δε διατρέχει κανένα κίνδυνο η πόλη από τις απόψεις μου• αντίθετα όσοι ακολουθείτε φιλοπόλεμη πολιτική είστε ανόητοι και παράφρονες και κατά συνέπεια οι πλέον επικίνδυνοι. Αυτό διδάσκει και η ιστορία. Όταν την τύχη ενός λαού χειρίζονται «ανόητοι» και «παράφρονες», συνήθως τον οδηγούν σε μεγάλες εθνικές περιπέτειες και τραγωδίες. Προτάσσεται, κατά τον Ισοκράτη, η συζήτηση για την ειρήνη, καθώς η σωστή απόφαση θα βοηθήσει την επιτυχημένη αντιμετώπιση των άλλων θεμάτων.
Οι §§17-18 αποτελούν ένα είδος προλόγου για την ενότητα §§ 17-27• τα επιχειρήματα αρχίζουν από την αμέσως επόμενη παράγραφο.

§§ 19-21

Το πρώτο επιχείρημα λαμβάνεται από το κεφάλαιο του συμφέροντος. Ο ρήτορας εξηγεί ότι όλα τα αγαθά, τα οποία στερήθηκαν οι Αθηναίοι εξαιτίας του πολέμου, θα τα απολαύσουν:
α. αν συνάψουν ειρήνη
β. αν σεβαστούν τις κοινές συνθήκες,
αφού η πόλη θα διπλασιάσει τα έσοδά της και θα αποκτήσει ξανά οικονομική ευρωστία.
Το επιχείρημα αυτό ο ρήτορας το εισάγει με μια ρητορική ερώτηση («Άραγε μπορεί…υπόληψη;»), η οποία δίνει ζωντάνια στο ύφος και δραματοποιεί το λόγο. Αυτό που εντυπωσιάζει τον αναγνώστη είναι ότι ο ίδιος ο ρήτορας απαντά στην ερώτησή του («Εγώ βέβαια φρονώ…ευτυχισμένη»). Αμέσως μετά, και ως το τέλος της § 21, επιδιώκεται ο εντυπωσιασμός των ακροατών – αναγνωστών με την παράθεση των υλικών αγαθών, που θα προκύψουν σε περίπτωση που επικρατήσει η ειρήνη.

§§ 22-23

Το επόμενο επιχείρημα, το οποίο ο ρήτορας εισήγαγε επιδέξια με το τελευταίο τμήμα της § 21, είναι το εξής: όσα δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν με πόλεμο και μεγάλες δαπάνες, μπορούν να ανακτηθούν με τη διπλωματική οδό. 
Χρησιμοποιώντας και πάλι την υπερβολή υποστηρίζει ότι ο Κερσοβλέπτης και ο Φίλιππος:
- θα αποχωρήσουν από τις αθηναϊκές κτήσεις.
- θα παραχωρήσουν και μέρος από τις δικές τους, διότι θα αισθάνονται ασφαλείς. Φυσικά τα γεγονότα που ακολούθησαν δε δικαίωσαν την αισιοδοξία του Ισοκράτη.

§ 24 
Στη συνέχεια ο ρήτορας συνδέει την επίλυση ενός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος με την άσκηση σωστής εξωτερικής πολιτικής, επεκτείνοντας έτσι το επιχείρημα που αφορά τη διπλωματία: προτείνει τη δραστηριοποίηση της Αθήνας για την ίδρυση αποικιών. Την άποψη αυτή τη στηρίζει με δύο ιστορικά παραδείγματα (την περίπτωση του Αθηνόδωρου και του Καλλίστρατου). Με τη πρότασή του αυτή ο Ισοκράτης επιδιώκει να συγκινήσει τους Αθηναίους πολίτες (ιδίως των κατώτερων στρωμάτων). Η § 24 καταλήγει με μια προτροπή, με την οποία ο ρήτορας επιδιώκει να φιλοτιμήσει τους συμπολίτες του• τονίζει ότι οι Αθηναίοι έχουν χρέος να πρωτοστατούν σε έργα ειρηνικά, όχι σε έργα πολέμου.
§ 25
Με την § 25 ο Ισοκράτης διακόπτει για λίγο την παράθεση των επιχειρημάτων του• καθώς γνωρίζει τις παλινωδίες των Αθηναίων, ζητά να αποφασίσει η Εκκλησία του Δήμου:
- όχι μόνο τη συνομολόγηση ειρήνης
- αλλά και την εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλιση της ειρήνης.
§ 26 –27
Αμέσως μετά επανέρχεται στα επιχειρήματα του, υπογραμμίζοντας πόσο περισσότερο ωφελεί και συμφέρει η πολιτική της ησυχίας, της δικαιοσύνης και της φροντίδας των υποθέσεων της πόλης από την πολιτική της πολυπραγμοσύνης, της αδικίας και της επιθυμίας των ξένων πραγμάτων. Την ιδέα αυτή την εκφράζει με την αντιπαράθεση αντίθετων λέξεων (σχήμα αντίθετο):
 ησυχία  πολυπραγμοσύνη 
ωφέλιμη επικερδής
 δικαιοσύνη  αδικία
 φροντίδα για τα δικά μας  επιθυμία ξένων πραγμάτων

Κλείνοντας την ενότητα §§ 17 –27 δηλώνει ότι θα τολμήσει να διαφοροποιηθεί από τους άλλους ρήτορες, καθώς θα αφιερώσει το μεγαλύτερο τμήμα του λόγου του στην ανάπτυξη όχι συνηθισμένων θεμάτων (δήλωση της ποιότητας των προς ανάπτυξη θεμάτων και διέγερση της περιέργειας των ακροατών), κάτι που αποτελεί κοινό τόπο πολλών ρητορικών λόγων. Κατά συνέπεια ο λόγος θα είναι εκτενής (προεξαγγελία της μεγάλης έκτασης): θα θίξει πολλά ζητήματα και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα (καταβολή κάθε προσπάθειας για επίτευξη πειθούς):
- υπενθύμιση
- επίκριση
- έπαινο
- παραίνεση.
Πάντως εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσει ένα τόσο δύστροπο ακροατήριο, όπως τους ἐκκλησιάζοντες Αθηναίους (έμμεση παρουσιάσει του ήθους των ακροατών).
? p £

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ (§§ 63-64)

§ 63

Υπενθυμίζει στους συμπολίτες του ότι η ευτυχία εξαρτάται από: 
-την ευσέβεια
-τη δικαιοσύνη
-τη σωφροσύνη
-την άλλη αρετή.
Εκμεταλλεύεται τον πόθο Αθηναίων να απαλλαγούν από τα προβλήματα που δημιούργησε ο συμμαχικός πόλεμος. Με το δέλεαρ της ευδαιμονίας θέλει να προσελκύσει την προσοχή των Αθηναίων για ό,τι θα τους συμβουλεύσει.

«ἴσως δ’ ἄν…διανοίας»:ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ή ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ
Γνωρίζοντας ότι οι παραινέσεις του θα δημιουργήσουν άσχημα συναισθήματα προσπαθεί να προδιαθέσει τους συμπολίτες προς αποφυγή δυσμενών αντιδράσεων.

§ 64

Ο Ισοκράτης πιστεύει ότι οι Αθηναίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα την εσωτερική ζωή της πόλης και να προοδεύσουν σ’ όλους τους τομείς, εάν εγκαταλείψουν τη θαλάσσια ηγεμονία. 
ΥΠΕΡΒΟΛΗ: Η Αθηναϊκή ηγεμονία στη θάλασσα είναι υπεύθυνη:
- των τωρινών αναταραχών,
- της κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος,
- όλων των συμφορών που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι ή προξενούν στους άλλους Έλληνες.
Με την υπερβολή επιδιώκει να εντυπωσιάσει τους αναγνώστες του (ΗΘΟΣ ακροατών).
Με την έκφραση θαυμασμού προς τη δημοκρατία Σόλωνα και τη Κλεισθένη, στοχεύει στην ευαισθησία ακροατών – αναγνωστών του σε θέματα δημοκρατίας (ΗΘΟΣ ακροατών). 

? p £§§ 1 – 3

1. Τα ρητορικά ήθη διακρίνονται:
α) «Στο ήθος του λέγοντος», που είναι επιδίωξη του λέγοντος να εξυψώσει τον εαυτό του.
β) «Στο ήθος του ακροατή», που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να εξυψώσει τους ακροατές του.
γ) «Στο ήθος του αντιπάλου», που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να μειώσει τον αντίπαλό του. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίμιο του λόγου.

2. «Τὸ μὲν οὖν ἀναγκαιότατον ἔργον τοῦ προοιμίου, καὶ ἴδιον τοῦτο, δηλῶσαι τί ἐστὶ τὸ τέλος οὗ ἕνεκα ὁ λόγος» (Αριστοτέλους, «Ῥητορικὴ Τέχνη» 14, 6). Ανταποκρίνεται η άποψη αυτή στο συγκεκριμένο προοίμιο; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου.

3. Σε ποια συμπεράσματα θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε για την αθηναϊκή δημοκρατία και τις προτεραιότητες που αυτή η πολιτεία θέτει από το γεγονός της δοκιμασίας των αρχόντων;

4. Αν από το λόγο του Λυσία είχε σωθεί μόνο αυτό το απόσπασμα, ποια στοιχεία θα μας βοηθούσαν να το αποδώσουμε στο συγκεκριμένο λογογράφο; (Βλ. Εισαγωγή, σελ. 30 – 31).

5. Για ποια στοιχεία της πολιτικής ή της κοινωνικής ζωής της αρχαίας Αθήνας θα μπορούσαμε να συναγάγουμε πληροφορίες από το προοίμιο αυτό, αν το αντιμετωπίζαμε ως ιστορική πηγή;

6. Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.
Η στάση του Μαντιθέου στο προοίμια του λόγου είναι: Σωστό Λάθος
α) αξιοπρεπής. • •
β) παρακλητική. • •
γ) προκλητική. • •
δ) απολογητική. • •

7. «διάκειμαι»: Να αντικαταστήσετε την πρόθεση «διὰ» με τις προθέσεις: κατά, επί, παρά, εν + από, υπό και να σχηματίσετε στη νέα ελληνική σύντομες προτάσεις ή φράσεις με τα ρήματα αυτά ή παράγωγά τους, όπου θα φαίνεται η σημασία τους (π.χ.: η επικείμενη απάντηση των αρχηγών κρατών).

8. Να γράψετε τις λέξεις του κειμένου που είναι πολιτικοί και δικανικοί όροι ή αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις στην αρχαία Αθήνα και να τις μεταφέρετε στα νέα ελληνικά. Αν αυτές χρησιμοποιούνται στην εποχή μας, να δηλώσετε τη διαφορά στη σημασία τους όπου υπάρχει.

9. «διακείμενος ἀηδῶς»: α) Να γράψετε δύο παρόμοιες εκφράσεις που έχουν επικρατήσει σήμερα και εκφράζουν συμπάθεια η μία και αντιπάθεια η άλλη. β) Να σχηματίσετε δύο προτάσεις που να δηλώνεται η σημασία τους.

10. Να γράψετε στα νέα ελληνικά πέντε ουσιαστικά και επίθετα με β΄ συνθετικό το ρ. πράττω και παραγωγικές καταλήξεις – ος, – ία, – τος, – η και να δηλώσετε τη σημασία τους.

11. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: πράττω, βιόω – ῶ, φαίνομαι, δέομαι, ἡγοῦμαι.

12. «εὔνους < ἐν + νοῦς< εὔνοια»: Να γράψετε στα νέα ελληνικά πέντε λέξεις αλλάζοντας το α΄ συνθετικό όπως στο παράδειγμα: εύνοια  υπόνοια.

13. «ἀποφέρω»: Να γράψετε στα νέα ελληνικά τρία παράγωγα ή σύνθετα από καθένα θέμα του ρήματος φέρω: θ. φερ – / φορ – / ενεκ – / και ένα σύνθετο από το φωρ – .

14. Να γράψετε τη σημασία των παρακάτω ρημάτων σύνθετων του «ἵσταμαι»:
ἀφίσταμαι = ............................................ μεθίσταμαι = ............................................ 
ἀνίσταμαι = ............................................ παρίσταμαι = ............................................ 
καθίσταμαι = ............................................ ὑφίσταμαι = ............................................

15. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τις παράγωγες οι ομόρριζές της στη στήλη Β γράφοντας μπροστά από κάθε γράμμα τον ή τους αριθμούς από τη στήλη Β.

Α Β
1. ρήση
2. ποίηση
α) βιόω – ῶ 3. φάσμα
4. βιώσιμος
β) ἔχω 5. πράγμα
6. ευεξία
γ) ποιῶ 7. πράκτωρ
8. ρήμα
δ) λέγω 9. βίωμα
10. φανός
ε) φαίνομαι 11. έξις 
12. αβίωτος
στ) πράττω 13. σχεδόν
14. ποίημα
15. λέσχη
16. βιώνω
17. άπραγος

16. Οι προϋποθέσεις που κρίνονταν απαραίτητες για την ανάληψη δημοσίου αξιώματος την εποχή του Μαντίθεου πιστεύετε πως θα έπρεπε να ισχύουν και στην εποχή μας για την εξακρίβωση του ήθους όσων ασχολούνται με τα κοινά; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

§§ 4 – 8

1. «φύλαρχοι», «στρατηγοί»: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;

2. α) Ποιο επιχείρημα του Μαντίθεου θεωρείτε ισχυρότερο στις §§ 4 – 8; β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

3. Να γράψετε προτάσεις στα νέα ελληνικά με τις παρακάτω λέξεις ή τα παράγωγά τους: ἐκπέμπω, ἀποδημῶ, καταβάλλω, ἀξιῶ, δοκιμάζομαι, διαιτῶμαι, πάσχω.

4. Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα ουσιαστικά από τα ρήματα:
α) πέμπω: ....................................................................
β) δίδωμι: ....................................................................
γ) πάσχω: .....................................................................
δ) ἔχω: .....................................................................

5. «ἀλλότριος – ξένος»: Να γράψετε παράγωγα ή σύνθετα στα νέα ελληνικά για το ζεύγος των λέξεων και να σχηματίσετε σύντομες φράσεις που θα φανερώνουν τις διαφορές στη σημασία τους.

6. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: 
μαρτυρῶ = ................. πράττω = .................
ἔρχομαι = ................. γιγνώσκω = .................
βούλομαι = ................. σκοπῶ = .................
ἐξαμαρτάνω = .................

7. Να συμπληρώσετε τα κενά με παράγωγα των ρημάτων που δίδονται. 
α) καθαιρέω – ῶ: Η ..................... του στρατηγού.
β) ἐξαιρέω – ῶ: Έχει ................ ήθος, γι' αυτό αποτελεί ...............ση στη διαφθορά που επικρατεί.
γ) δίδωμι (δω/δο – ): Πληρώνω τις .............. Το βιβλίο είναι ένα καλό................ Είναι ............. της του ναού και η πράξη του λέγεται ............. Όποιος προσφέρει δώρα λέγεται .............
δ) γιγνώσκω: Η...............είναι δύναμη. Έχει πλήρη ά...........α του γεγονότος. Είναι επιστήμων ε............ κύρους. 

8. «κακῶς ποιῶ – κακῶς πάσχω»: Να γράψετε στα αρχαία ελληνικά το αντίθετο για καθεμιά από τις περιφράσεις και να το αποδώσετε μονολεκτικά στα νέα ελληνικά.

9. Ποια είναι η διαφορά της σημασίας του «πυνθάνομαι» από το «μανθάνω» και το «ἐπίσταμαι»;

10. α) Ποια είναι η σημασία των παρακάτω σύνθετων ρημάτων του ἔρχομαι: κατέρχομαι, διεξέρχομαι, μετέρχομαι, ὑπεισέρχομαι, ἀνέρχομαι, ὑπέρχομαι. 
β) Να γράψετε από ένα συνώνυμο των παρακάτω λέξεων με θέματα του ρήματος ἔρχομαι, (π.χ. για τη λέξη διάβαση: συνώνυμο με το θ. – ελευθ του ἔρχομαι = διέλευση): αποχωρώ, σύνοδος, μύηση, βατός, εφορμώ, θρασύτητα.

11. Να σχηματίσετε σύνθετα επίθετα ή ουσιαστικά με α' συνθετικό το επίρρημα εὖ και να γράψετε με πέντε από αυτά προτάσεις στα νέα ελληνικά:
εὖ + ἦθος  ευήθης = ο αφελής, ο ανόητος.
εὖ + ἅγος = ........................
εὖ + ἁλῶναι < ἁλίσκομαι = ........................
εὖ + βουλὴ (= σκέψη) = ........................
εὖ + γένος = ........................
εὖ + ἀνὴρ = ........................
εὖ + δαίμων = ........................
εὖ + γλῶττα = ........................
εὖ + ἀκούω = ........................

12. Ποιες από τις αρετές ενός καλού ομιλητή εντοπίζετε στις §§ 1 – 8;

§§ 9 – 13

1. Να εντοπίσετε το σημείο του λόγου που ο Μαντίθεος τονίζει ότι η ευπρεπής συμπεριφορά στην ιδιωτική ζωή αποτελεί εγγύηση για τη δημοσία ζωή και να αξιολογήσετε το επιχείρημά του αυτό.

2. «δίκη», «γραφή», «εἰσαγγελία»: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;

3. α) Ποιο από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο ρήτορας θεωρείτε περισσότερο εύστοχο; β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

4. Να γράψετε στα αρχαία ελληνικά από ένα αντίθετο για τις παρακάτω λέξεις : βιόω – ῶ, φημί, ὁ αἰσχρός, ὁ νεώτερος, ὁμολογῶ.

5. Να σχηματίσετε προτάσεις στα νέα ελληνικά με τις ακόλουθες λέξεις: δοκιμασία, ακρόαση, τεκμήριο, πολέμιος, καθεστώς.

6. Να συνθέσετε το ρήμα «ἔχω» με πέντε προθέσεις και να σχηματίσετε με τα ρήματα που θα προκύψουν αντίστοιχες προτάσεις.

7. Ποια είναι η σημασία των παρακάτω ρημάτων, σύνθετων του «δείκνυμι» και του «γίγνομαι»; (ἀποδείκνυμι, ἐνδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι, ἐπιγίγνομαι, προσγίγνομαι, ἀναδείκνυμι).

8. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που είναι ομόρριζες με τις παρακάτω: δόγμα, όψη, γηγενής, ευεξία, άβατος, δέηση, τύχη.

9. Από τα επιχειρήματα του Μαντιθέου άλλα απευθύνονται στο συναίσθημα και άλλα στη λογική. Αφού τα κατηγοριοποιήσετε με αυτό το κριτήριο, να προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε τη σειρά, με την οποία τα παραθέτει.

10. Στην § 3 ο Μαντίθεος αναφέρεται με έμφαση στο «μετρίως βεβιωκὼς» και στην §11 «περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας». Με βάση τις φράσεις αυτές να γράψετε ποια σημασία απέδιδαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στην ηθική ζωή των πολιτών σε σχέση με την πρόοδο της πολιτείας.

11. Ποια από τα στοιχεία των §§ 9 – 13 πιστεύετε πως θα χρησιμοποιούσε κάποιος συνήγορος κατά την αγόρευσή του σε μια σύγχρονη δίκη, για να αναδείξει το ήθος του πελάτη του;

12. Οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν και στα αρχαία χρόνια και στις μέρες μας κριτήριο για την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων. Μια λαϊκή παροιμία το εκφράζει με το γνωστό «δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι». Πώς αντιμετωπίζει την αντίληψη αυτή ο Μαντίθεος στο συγκεκριμένο κείμενο και πώς την αξιολογείτε εσείς στην εποχή μας; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.

§§18 – 19

1. Ποια συμπεράσματα εξάγουμε για τα πολιτικά ήθη που επικράτησαν στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο;

2. «ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν»: Να αναλύσετε την αντίθεση που υπάρχει στην άποψη αυτή του Μαντίθεου.

3. Να αναφερθείτε στο ήθος του Μαντιθέου, αφού συσχετίσετε τις παραγράφους 11 και 18 – 19.

4. α) Διαφαίνεται στο κείμενο κάποια προσπάθεια του Μαντιθέου να πείσει τους δικαστές, ώστε η δοκιμασία του να είναι επιτυχής;
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας παραπέμποντας σε στοιχεία του κειμένου.

5. «ὠφελῶ», «ὀφείλω»: Να γράψετε τη σημασία των ρημάτων και δύο παράγωγες λέξεις για το καθένα.

§§ 20 – 21

1. Γιατί ο Μαντίθεος πήρε το λόγο στην Εκκλησία του Δήμου, αν και οι νέοι απέφευγαν να ανέβουν στο βήμα; (Στην απάντηση σας να λάβετε υπόψη και όσα ανέφερε ο Μαντίθεος στην § 10).

Απάντηση: Ο Μαντίθεος, αν και ήταν νέος, αναγκάστηκε να πάρει το λόγο στην Εκκλησία του Δήμου, γιατί όπως ειπώθηκε και στην παράγραφο 10 («διὰ τὰς συμφορὰς τὰς τοῦ πατρός»), οι εμπορικές επιχειρήσεις του πατέρα του υπέστησαν σοβαρότατες επιπτώσεις εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσε ο μακροχρόνιος Πελοποννησιακός πόλεμος. Είναι πολύ πιθανόν μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να κινδύνευσε η περιουσία του Μαντιθέου από τη νομοθεσία. Γι' αυτόν το λόγο δημηγόρησε, για να μπορέσει να διασώσει την πατρική περιουσία από τον κίνδυνο της δήμευσης.

2. α) Γιατί ο Μαντίθεος στον επίλογο του λόγου του επαινεί τους βουλευτές; β) Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.

3. α) Όσοι ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν εξουσία πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να υφίστανται «δοκιμασία»;
β) Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.

4. Να γράψετε ένα κείμενο στο οποίο θα αναφέρετε τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα.

5. Να συνδέσετε τα ρήματα της στήλης με τα συνώνυμά τους στη στήλη Β.


Α Β
ἄχθομαι, αἴρω, λέγω, δοκῶ, ἐπιχειρῶ, ἐνθυμοῦμαι. ἀναλαμβάνω, ἐπιλαμβάνομαι, νομίζω, ὑπολαμβάνω, οἴομαι, ἡγοῦμαι, διανοοῦμαι, μνημονεύω, λογίζομαι, ἀνίστημαι, ἀνορθῶ, ἐγείρω, φημί, φθέγγομαι, ἀγορεύω, ἀγανακτώ, ἀνιῶμαι, θλίβομαι, λυποῦμαι.



§§ 1 – 2 (ΠΡΟΟΙΜΙΟ) 

Α. Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. «διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων»: α) Ποιος ο ρόλος της παρρησίας στα πλαίσια της ισηγορίας στην αρχαία Αθήνα; β) Γιατί ο Δημοσθένης κάνει έκκληση για παρρησία στο προοίμιο του λόγου του; Να εντοπίσετε το ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο ρήτορας στα πλαίσια της έκκλησης του αυτής.

2. Με ποια σημασία χρησιμοποιεί ο ρήτορας τη λέξη «ὕβρις» όταν αναφέρεται στους Ροδίους;

3. Με ποιον τρόπο ο ρήτορας προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή των ακροατών του στο προοίμιο του λόγου του;

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του Δημοσθένη στο προοίμιο; Να εντοπίσετε τουλάχιστον τέσσερα ρητορικά σχήματα που εξυπηρετούν αυτό το ύφος.

Β. Γραμματολογική ερώτηση

1. Ποια η επίδραση του Γοργία του Λεοντίνου στην εξέλιξη της ρητορικής; 

Γ. Λεξιλογικές – σημασιολογικές ερωτήσεις

1. «παρρησίαν»: να δώσετε την ετυμολογία της λέξης, καθώς και τρία ομόρριζά της στη νέα ελληνική.

2. «ἡγησάμην»: Να δώσετε στη νεοελληνική δύο σύνθετα ουσιαστικά και δύο σύνθετα ρήματα.

3. «δοκεῖτε»: Να εντοπίσετε στο κείμενο τρία συνώνυμα του ρήματος.

4. «καιρῷ»: α) Ποια η σημασία της λέξης στο κείμενο; β) Να δώσετε τρία σύνθετα στη νεοελληνική με α' ή β' συνθετικό τη λέξη «καιρός».

5. «διαβαλλόντων»: Να δώσετε στη νεοελληνική δύο ομμόριζα για καθένα από τα τέσσερα θέματα του ρήματος.

§§ 3 – 4 (ΠΡΟΘΕΣΗ) 

Α. Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. «ᾘτιάσαντο ...πόλεμον»: Σε ποια ιστορικά γεγονότα αναφέρεται ο Δημοσθένης;

2. Τι γνωρίζετε για το Μαύσωλο; Ποιο ρόλο έπαιξε στην αποστασία των ελληνικών πόλεων από την Αθηναϊκή συμμαχία;

3. Ποιος ο ρόλος των §§ 3 και 4 στο λόγο του Δημοσθένη;

4. Να ερευνήσετε πώς χειρίζεται ο ρήτορας το ήθος των ακροατών και το ήθος του ομιλητή στις §§ 3 – 4 του λόγου του.

Β. Γραμματολογική ερώτηση

1. Ποια η ιστορία της Ρόδου από την εισχώρησή της στη Β' Αθηναϊκή συμμαχία ως την εκφώνηση του λόγου του Δημοσθένη;

Γ. Λεξιλογικές – σημασιολογικές ερωτήσεις

1. «πάσας»: Να δώσετε στη νεοελληνική τρία ρήματα σύνθετα, τρία ομμόριζα ουσιαστικά και τρία ομμόριζα επίθετα.

2. «ἀφῃρημένος»: Να δώσετε στη νεοελληνική πέντε σύνθετα ρήματα, με α' συνθετικό μια πρόθεση και β' συνθετικό το ρήμα «αἰρέω -ῶ».

3. «σωτηρίας»: α) Από ποιο επίθετο προέρχεται ετυμολογικά το ουσιαστικό; β) Να δώσετε στη νεοελληνική δύο ομμόριζα.

4. «ἑκόντων»: α) Τι σημαίνει η λέξη στη νεοελληνική; β) Να δοθεί στην αρχαιοελληνική το αντίθετό της.

§§ 5 – 16 ΠΙΣΤΗ (Α' μέρος)

Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. Ποιες κατά το Δημοσθένη είναι οι απόψεις των αντίπαλων ρητόρων; Γιατί τις χαρακτηρίζει αντιφατικές; (§5)

2. Τι είχε προτείνει ο Δημοσθένης σε παλαιότερο λόγο του; (§6)

3. Να διατυπώσετε με δικά σας λόγια την υπόθεση του Δημοσθένη στην § 7 και στη συνέχεια να τη σχολιάσετε.

4. Ποιους υποθετικούς λόγους χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης στην § 8;

5. Να αναλύσετε συνοπτικά τη συλλογιστική του ρήτορα στις §§ 5 – 8.

6. Ποια έντεχνη πίστη χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης στην § 9 και γιατί; Πώς αυτή ενισχύεται με την § 10;

7. Να διατυπώσετε με δικά σας λόγια τα επιχειρήματα του ρήτορα στις §§ 11 – 13.

8. Να εξετάσετε πώς ο ρήτορας αντιμετωπίζει το ισχυρότερο επιχείρημα των αντιπάλων του στις §§ 14 – 18.

§§ 17 – 20 ΠΙΣΤΗ (Β' μέρος)

Α. Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. Με ποια σημασία χρησιμοποιεί ο ρήτορας τη λέξη «πολιτεία» στην § 17; Πώς συνδέεται η λέξη «πολιτεία» με τη λέξη «ἐλευθερία» που ακολουθεί;

2. Ποια είδη των πολέμων διακρίνει ο Δημοσθένης στην § 17 και γιατί;

3. α) Γιατί, κατά το Δημοσθένη, συμφέρει στην Αθήνα να υπάρχουν περισσότερα δημοκρατικά πολιτεύματα; β) Με ποιο «ρητορικό πυροτέχνημα» ενισχύει το επιχείρημά του;

4. α) Ποιο το επιχείρημα του Δημοσθένη στις §§ 19 – 20; β) Με ποια σχήματα ενισχύει το επιχείρημα αυτό;

Β. Γραμματολογική ερώτηση

1. Πώς αντιμετώπισαν τελικά το αίτημα των Ροδίων για βοήθεια; 

Γ. Λεξιλογικές – σημασιολογικές ερωτήσεις

1. «ὀλιγαρχίας»: α) Να δώσετε την ετυμολογία της λέξης. β) Να δώσετε στη νεοελληνική δύο παράγωγα ρήματα, δύο ουσιαστικά και δύο επίθετα (από το β' συνθετικό της λέξης).

2. «δημοσίᾳ»: Να δώσετε το αντώνυμο στην αρχαία ελληνική.

3. «ὅρων»: Να δώσετε στη νεοελληνική ένα σύνθετο με το επίρρημα «ὁμοῦ».

4. «ὀλίγοι, πολλοῖς»: Να δώσετε τη σημασία των λέξεων στο συγκεκριμένο χωρίο.

5. «ἰσηγορίας»: α) Να δώσετε την ετυμολογία της λέξης. β) Από το β' συνθετικό της λέξης να δώσετε τρία ομμόριζα στη νεοελληνική.

6. «συστήσεται»: Να δώσετε στη νεοελληνική πέντε σύνθετα ουσιαστικά, με α' συνθετικό μια πρόθεση και β' συνθετικό ένα παράγωγο του ρήματος αυτού.

7. «κακῶς πεπονθότων»: α) Να δώσετε τη σημασία της περίφρασης, β) Να δώσετε στην αρχαιοελληνική ένα αντώνυμο της περίφρασης.

8­9­8§§ 1 – 2

Α. Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα;

2. Με ποιον τρόπο στις δύο πρώτες παραγράφους του προοιμίου καταφέρνει ο ρήτορας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε;

3. Να εντοπίσετε αν πραγματώνονται οι σκοποί του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου ήδη από τις πρώτες δύο παραγράφους του προοιμίου του «Περὶ Εἰρήνης» λόγου; (για τους σκοπούς του προοιμίου βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 18).

Β. Γραμματολογική ερώτηση

1. Πώς ιδρύθηκε η Β' Αθηναϊκή συμμαχία και ποιο το καταστατικό της;

Γ. Λεξιλογικές – σημασιολογικές ερωτήσεις

1. «εἰώθασι»: Να δώσετε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα επίθετα, δύο ουσιαστικά και δύο ρήματα.

2. «σπουδῆς»: Να δώσετε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα για καθένα από τα δύο θέματα της λέξης.

§§ 14 – 16

Α. Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1. «ὅτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἐστὶ παρρησία»: Να σχολιάσετε την αναφορά του Ισοκράτη στην παρρησία, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη αναφορά του Δημοσθένη στο προοίμιο του «Ὑπὲρ τῆς Ροδίων Ἐλευθερίας» λόγου (« διδόναι παρρησία ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων»).

2. Ποιοι ήταν οι πρυτάνεις στην αρχαία Αθήνα;

3. Ποιος ο ρόλος της § 16 στον «Περὶ Εἰρήνης»;

Β. Γραμματολογική ερώτηση

1. α) Ποια ήταν η κριτική του Πλάτωνα στη ρητορική; β) Ποια η απάντηση του Ισοκράτη;

Γ. λεξιλογικές – σημασιολογικές ερωτήσεις

1. «διανοίαις»: Να δώσετε στη νεοελληνική τέσσερα σύνθετα, με α' συνθετικό μια πρόθεση και β' συνθετικό ένα ομόρριζα της λέξης.

2. «ἀφρονεστάτοις»: Να δώσετε στη νεοελληνική τρία ομόρριζα.

3. «ἐργαζομένους»: Να δώσετε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα για καθένα από τα δύο θέματα της λέξης.

4. «χειροτονίαν»: α) Ποια η ετυμολογία της λέξης; β) Από το α' συνθετικό της λέξης να δώσετε τέσσερα ομόρριζα στη νεοελληνική.

5. «προσταττούσαις»: Από το β' συνθετικό της λέξης να δώσετε στη νεοελληνική τρία ομμόριζα ρήματα, τρία ουσιαστικά και τρία επίθετα.

§§ 17 – 27

1. Ποιος ο ρόλος των §§ 17 – 18 για την πρώτη ενότητα των επιχειρημάτων των §§ 17 – 27;

2. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το επιχείρημα των §§ 19 – 21. Με ποια ρητορικά σχήματα το τονίζει ο Ισοκράτης;

3. Να αναδιατυπώσετε το επιχείρημα των §§ 22 – 23.

4. Ποιο κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, κατά το ρήτορα, αν ασκηθεί σωστή εξωτερική πολιτική; (§ 24). Με ποιες έντεχνες πίστεις ενισχύει το επιχείρημά του ο Ισοκράτης;

5. Γιατί ο Ισοκράτης διακόπτει την επιχειρηματολογία του με την § 25;

6. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια τα επιχειρήματα του Ισοκράτη στις §§ 26 – 27. Πώς θα διαφοροποιηθεί ο ίδιος από τους υπόλοιπους ρήτορες;

8­9­8
 
1 | 2 | 3 | 4 >>